30.06.2020 14:00

Wymiana wodomierzy w naszej gminie

692
W naszej gminie trwa wymiana wodomierzy, którym kończy się termin legalizacji. Działania prowadzi firma Pomp 4 Eko sp. z o.o.

Tereny objęte wymianą wodomierzy:

 • Granica,
 • osiedle Komorów,
 • sołectwo Komorów,
 • Nowa Wieś,
 • Opacz-Kolonia – od studni wodomierzowej przy ul. Zachodniej/ul. Polnej do Al. Jerozolimskich,
 • Opacz Mała,
 • Pęcice, w tym osiedle Agricola
 • Pęcice Małe,
 • Reguły – od studni wodomierzowej przy ul. Orzeszkowej/Al. Jerozolimskie – strona południowa,
 • Sokołów,
 • Suchy Las.

Na wymianę wodomierzy Gmina Michałowice podpisała umowę z firmą Pomp 4 Eko Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa, która pełni zadania z zakresu eksploatacji sieci wodociągowej na terenie naszej gminy. Przedstawiciele firmy posiadają upoważnienie Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy Michałowice do przeprowadzenia wymiany wodomierzy. Zobowiązani są do jego okazywania. 

 

Kontakt do koordynatora wymiany wodomierzy: 605 041 487

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: wodomierze