26.02.2021 10:35

UWAGA CZAD!!!

42
Każdego roku w Polsce z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego „czadem”, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynków i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Biorąc pod uwagę tegoroczne niepokojące statystyki pożarowe w powiecie pruszkowskim (5 ofiar śmiertelnych w pożarach mieszkań od początku 2021 r.), trwający sezon grzewczy oraz występujące trudne warunki zimowe powodujące wzrost zagrożenia pożarowego oraz zatrucia tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Pruszkowie apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń i instalacji grzewczych.

Poniżej apel  Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie i informacje dotyczące tlenku czadu. 

APEL - link

 

Miejsca powstawania tlenku węgla:

 • uszkodzony komin
 • brak wentylacji
 • szczelnie zamknięte okna i drzwi (brak mikrowentylacji)
 • niedrożna kratka wentylacyjna
 • niewłaściwy montaż podgrzewacza


CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.
Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego - nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?

 • ból głowy,
 • ogólne zmęczenie,
 • duszności,
 •  trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,
 • senność,
 • nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomnośći- jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą - umiera.


JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:

 • natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
 • jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
 • rozluźnij mu ubranie - rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.


Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe
tel. 999, straż pożarną - tel. 998 lub 112.

CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?

 • zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
 • stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
 • nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
 • z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
 • nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach jeżeli nie są wentylowane,
 • zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządzenia, które niejedno życie już uratowały

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.

apel -uwaga-smog
 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji