29.07.2021 08:30

Uwaga na firmy oferujące pomoc w uzyskaniu dotacji na OZE!

321
​Przestrzegamy mieszkańców przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i pochopnym podejmowaniem decyzji dotyczącymi możliwości uzyskania dofinansowań, szczególnie na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

W związku z licznymi informacjami napływającymi od mieszkańców otrzymujących ulotki namawiające m.in. do wykonania audytu energetycznego budynku, zamontowania fotowoltaiki czy też pomp ciepła, a także możliwości uzyskania dotacji z różnych programów informujemy, że akcje te nie są prowadzone we współpracy z gminą Michałowice.

O działaniach  realizowanych  przez gminę Michałowice  zawsze zawiadamiamy mieszkańców przez stronę internetową www.michalowie.pl oraz portal społecznościowy fb (https://www.facebook.com/UGMichalowice), jak również wywieszając ogłoszenia na tablicach informacyjnych. Informacje takie są zawsze opatrzone herbem gminy Michałowice i sygnowane przez Małgorzatę Pachecką , wójt gminy Michałowice.

Obecnie realizujemy, współpracując z wyłonioną w przetargu  firmą GlobalECo, program pn.  ”Wdrażanie działań antysmogowych w gminie Michałowice”

Firma GlobalECO rozpoczęła w Nowej Wsi oraz Granicy inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła (więcej informacji w artykule - kliknij w link), a także doradza i pomaga mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z różnych programów, m.in. Czyste Powietrze, Mój Prąd, Programów NFOŚ, Energia Plus, AgroEnergia. Firma  dobierze konkretny program do indywidualnej sytuacji mieszkańca (finansowej i mieszkaniowej) oraz  pomoże przejść przez wszystkie etapy realizacji inwestycji - od dokonania indywidualnej oceny technicznej domu (m.in. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, badanie termowizyjne), zdiagnozowania najpilniejszych potrzeb energetycznych budynku, kwalifikacji do właściwego źródła finansowania, aż po rozliczenie. 

Szczegóły programu na stronie: https://www.michalowice.pl/czystepowietrze/start

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także