27.10.2021 12:10

Zmiany dotyczące przyjmowania odpadów w PSZOK-u

928
Od 1 listopada br. wejdą w życie dwie uchwały rady gminy (*), które wprowadzają zmiany dotyczące odbioru odpadów. Najważniejsze z nich dotyczą funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOKu).

Od listopada zostanie ograniczona liczba  przyjmowanych przez PSZOK niektórych kategorii odpadów:

  •  meble i inne odpady wielkogabarytowe  -  do 250 kg na rok z jednej nieruchomości;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe -  w liczbie do 10 worków o pojemności 120 l i wadze do 25 kg na rok z jednej nieruchomości;
  •  zużyte opony  - w liczbie do 4 szt. na rok z jednej nieruchomości.

Bez zmian pozostaje odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji, raz w miesiącu, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania do Urzędu Gminy Michałowice.  

Przypominamy, ze nieodpłatne przyjęcie odpadów do PSZOK-u następuje po przeprowadzeniu weryfikacji adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady, a także okazaniu dowodu dokonania opłaty za ich odbiór.

 

(*)  Uchwały  Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2021 r. regulujące kwestie utrzymania czystości i porządku na terenie naszej gminy oraz zasady odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców:

  • Uchwała nr XXXV/386/2021  w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice" - wejdź w link
  • Uchwała NR XXXV/387/2021   w sprawie "Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi"  - wejdź w link

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: odbiór odpadów, PSZOK

Zobacz także