25.10.2022 11:50

Aktualizacja komunikatu MSWiA - punkty wydawania jodku potasu

478
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało gminom tabletki zawierające jodek potasu. Gminie Michałowice dostarczono preparat produkcji G.L. Pharma. Aktualnie nie ma zagrożenia radiacyjnego, które wymagałoby przyjęcia tabletek ze stabilnym jodem, a podejmowane działania mają charakter wyłącznie prewencyjny.

Sytuacja radiacyjna jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki pod adresem https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

Wydawanie preparatu w punktach dystrybucji nastąpi dopiero po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania przedmiotowych tabletek. Do tego czasu punkty wydawania preparatu są nieaktywne, więc nie ma potrzeby udawania się do nich.

 

Na terenie gminy Michałowice wyznaczono dwanaście punktów dystrybucji:

GRANICA

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Amedica”, Granica, ul. Główna 104
 • Apteka, Granica, ul. Główna 104

KOMORÓW

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej, Komorów, Al. M. Dąbrowskiej 12/20
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”, Komorów, ul. Turkusowa 5
 • Apteka „Ostoja”, Komorów, ul. Berylowa 34
 • Apteka „Leśna”, Komorów, ul. Ceglana 2

MICHAŁOWICE        

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Michałowice, ul. Szkolna 15,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RES-MED, Michałowice, ul. Ludowa 7
 • Apteka Centralna, Michałowice, ul. Jesionowa 40
 • Apteka Parkowa, Michałowice, ul. Parkowa 1a

NOWA WIEŚ

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika, Nowa Wieś, ul. Główna 96

REGUŁY

 • Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

 

Komunikaty o rozpoczęciu dystrybucji pojawią się w środkach masowego przekazu, na stronie www.michalowice.pl, na Facebooku oraz w innych mediach.

Więcej informacji na temat preparatu – w ulotce informacyjnej MSWiA.

 

tresc ulotki

treść ulotki

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Obrona cywilna

Zobacz także