29.03.2022 14:15

Deklaracja o źródłach ogrzewania budynku

982
Przypominamy, że zostały tylko 3 miesiące na złożenie Deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o źródłach ogrzewania budynku. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Deklarację należy złożyć

  • do końca czerwca 2022 r.  

Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest szczególnie istotne, jeśli chcemy się ubiegać o dodatek osłonowy z Tarczy Antyinflacyjnej.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za jej wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio do bazy CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. Deklaracja CEEB to nie to samo, co inwentaryzacja, którą Gmina Michałowice przeprowadzała w ubiegłym roku. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła to dwa niezależne obowiązki. Przekazanie ankieterowi danych w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją źródeł ciepła nie zwalnia mieszkańca przed złożeniem deklaracji do CEEB. Więcej na temat obu obowiązków pisaliśmy tutaj.

Jak złożyć deklarację?

  • Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Aby złożyć deklarację przez Internet  - wejdź na stronę.
  • Jeżeli nie mamy dostępu do Internetu deklarację w wersji papierowej można złożyć osobiście w biurze podawczym, na parterze Urzędu Gminy Michałowice (gdzie dostępne są również jej druki).
  • Można ją również wysłać do urzędu listem poleconym na adres: Urząd Gminy Michałowice, Reguły, al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.

 

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych po 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania,
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Kary:

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

CEEB a dodatek osłonowy z Tarczy Antyinflacyjnej.

Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Urzędzie Gminy Michałowice właściwym wg miejsca zamieszkania do 31 października 2022 roku.

Więcej na temat dodatku osłonowego można przeczytać tutaj.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

O obowiązku złożenia deklaracji pisaliśmy również tutaj.

Załączniki

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: działania antysmogowe

Zobacz także