Archiwalny
Data wydarzenia: 11.10.2022 16:30

Konsultacje MPZP obszaru "Ostoja" - osiedle Komorów

393
Trwają konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszaru "Ostoja" - osiedle Komorów. Projekt będzie wyłożony wyłożony do publicznego wglądu do 14 października, natomiast dyskusja publiczna odbędzie się, we wtorek, 11 października. Uwagi będzie można składać do 28 października. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Harmonogram konsultacji:

DYSKUSJA PUBLICZNA 

  • 11 października  (wtorek)  o godz. 16:30 w sali multimedialnej urzędu gminy

 

PROJEKT

  • Z projektem MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w okresie  21 września - 14 października  w pokoju nr 226 na II piętrze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30).  
  • ww. terminie będzie dostępny także w wersji elektronicznej - projekt mpzm

 

UWAGI DO PROJEKTU MPZP

  • Należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Michałowice  w nieprzekraczalnym terminie do 28 października  br.  (z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy)
  • Uwagi można złożyć osobiście w Biurze podawczym urzędu (parter), przesłać pocztą na adres urzędu gminy (05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1) oraz elektronicznie na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub przez ePUAP. Uwagi można skladać także w formie ustnej do protokołu 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. 

 

Zawiadomienie Wójt Gminy o konsultacjach

 

grafika prezntujaca zaprosznie

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także