Archiwalny
13.05.2022 08:35

Konsultacje społeczne dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla metropolii warszawskiej

51
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Dzięki opracowaniu planu łatwiej zostanie zaplanowany przyjazny dla mieszkańców, zrównoważony i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu oraz zadbamy o większą wygodę i bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu w metropolii warszawskiej.

SUMP (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan ) to dokument strategiczny. Ma pomóc w planowaniu transportu i mobilności. Niezwykle istotna w tworzeniu SUMP jest partycypacja społeczna. To mieszkanki i mieszkańcy, którzy codziennie dojeżdżają do pracy czy szkoły wiedzą czego potrzeba, by przemieszczanie się po metropolii warszawskiej było łatwiejsze. W 2021 roku w ramach projektu pilotażowego poświęconego przygotowaniu i wdrożeniu planu odbyło się dziewięć spotkań i warsztatów z jednostkami samorządu terytorialnego. Na początku 2022 roku ankieterzy odwiedzili blisko osiem tysięcy gospodarstw domowych na terenie całej metropolii warszawskiej. Pytali mieszkańców m.in. o ich aktualne problemy związane z przemieszczaniem się po najbliższej okolicy oraz podróżami do innych miejscowości. 

Udział mieszkańców metropolii warszawskiej w przygotowaniu dokumentu jest podstawowym jego założeniem. SUMP będzie konsultowany z mieszkańcami na trzech etapach. Obecnie rozpoczynamy I etap konsultacji z interesariuszami, który ma na celu zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności miejskiej.

Do 4 czerwca będzie można zgłosić swoje uwagi wypełniając internetowy formularz   Link do elektronicznego formularza opinii  

Dodatkowo odbędą się spotkania konsultacyjne dla mieszkańców z powiatów warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego i grodziskiego w następujących terminach:

  • 20.05.2022 r. (piątek) g. 10:00
  • 20.05.2022 r. (piątek) g. 17:30

w sali widowiskowej Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckiego, ul. Poznańska 165.

Udział w spotkaniu wymaga zgłoszenia. Prosimy o wybranie jednego z powyższych terminów, a następnie rejestrację poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie - link  

Zapraszamy również  do zadawania pytań - osobą wyznaczoną do kontaktu jest Krzysztof Nowak, tel. 513 574 510, e-mail: sump-mw|trako.com.pl| |sump-mw|trako.com.pl.

 

 

 

grafika prezentująca zaproszenie

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: dialog, SUMP

Zobacz także