Archiwalny
Data wydarzenia: 13.09.2022 09:00

Konsultacje społeczne - projekt mpzp obszaru "Aleja Kasztanowa" Komorów, Pęcice - część A (Agricola)

346
Od dzisiaj, 5 września, został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Michałowice „Aleja Kasztanowa” obejmujący tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Pęcice, wieś Komorów i osiedle Komorów – część A (tzw. Agricola). W ramach konsultacji 19 września odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp oraz dodatkowo zostanie zorganizowany punkt konsultacyjny w urzędzie gminy i komorowskiej szkole.

PUNKT KONSULTACYJNY

  • Urząd Gminy Michałowice, Reguły, al. Powstańców Warszawy 1, parter, pokój 0 - 13 (wtorek), 14 (środa), 20 (wtorek), 21 (środa) i 26 (poniedziałek) września w godz. 9.00-12:00. 
  • Szkoła w Komorowie, al. Marii Dąbrowskiej 12/20 (stołówka) -  13 (wtorek), 14 (środa), 20 (wtorek), 21 (środa) i 26 (poniedziałek) w godz. 16.00-19:00. 
  • Punkt konsultacyjny zostanie zorganizowany w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”. Jest to ostatni etap rozpoczętych we wrześniu 2020 roku procesu pogłębionych konsultacji społecznych. Wówczas odbyły się spacer badawczy, warsztaty World Cafe oraz przeprowadziliśmy badanie ankietowe dotyczące zagospodarowania tego terenu.   
  • Pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Urbanistyczno-Architektonicznego będą  wyjaśniać zapisy, które zostały przyjęte w projekcie mpzp, natomiast konsultanci projektu z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące zakresu planowania przestrzennego.  
  • W punkcie zorganizowany zostanie kącik animacyjny dla dzieci. 

 

 DYSKUSJA PUBLICZNA 

  • 19 września (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali multimedialnej urzędu gminy

PROJEKT

  • Z projektem MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w okresie  5-26 września w pokoju nr 226 na II piętrze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt, w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30).  
  • Jest on dostępny także w wersji elektronicznej - projekt mpzm

 

UWAGI DO PROJEKTU MPZP

  • Należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Michałowice  w nieprzekraczalnym terminie do 14 października  br.  (z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy)
  • Uwagi można złożyć osobiście w Biurze podawczym urzędu (parter), przesłać pocztą na adres urzędu gminy (05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1) lub elektronicznie na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. 

 

grafika prezentujaca wydarzenie

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także