Archiwalny
02.03.2022 18:05

Konsultujemy projekt „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025”

1126
Zapraszamy do przesyłania uwag i opinii dotyczących projektu „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025”. Konsultacje trwają w okresie 3-13 marca 2022 r.

Projekt „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025” - link

Uwagi należy składać na poniższym formularzu:

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl wpisując w tytule e-maila: Uwagi do „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025” lub dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice w terminie do 13 marca 2022 r.

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: dialog

Zobacz także