Archiwalny
11.01.2022 08:55

Konsultujemy projekt uchwały krajobrazowej

238
Trwają konsultacje dotyczące projektu uchwały krajobrazowej, której głównym założeniem jest regulacja zasad i warunków sytuowania na terenie naszej gminy obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic i urządzeń reklamowych. Dokument określa m.in. ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uwagi można składać do 28 stycznia 2022 r.

Projekt uchwały dostępny jest:

 

Dodatkowo prezentujemy omówienie projektu uchwały wraz z analizą przestrzenną gminy Michałowice oraz wynikami badania ankietowego, które zostało przeprowadzone w czerwcu 2021 r. - wejdź w link

 

Uwagi do projektu uchwały można składać do 28 stycznia 2022 r. :

  • w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze),
  • pocztą - na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@michalowice.pl
  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Termin składania uwag jest nieprzekraczalny. Liczy się data wpływu uwagi do urzędu.

Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Składający uwagi, wraz z nimi, podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę.

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami uchwały krajobrazowej i odniesienia się do nich.

 

obwieszczenie o wyłożeniu 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: dialog, uchwała krajobrazowa

Zobacz także