28.07.2022 08:45

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie pruszkowskim

68
Mieszkańcy powiatu pruszkowskiego, w tym mieszkańcy gminy Michałowice, mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

W powiecie pruszkowskim zostały utworzone punkty pomocy prawnej. Na terenie gminy Michałowice taki punkt działa w Opaczy-Kolonii, ul. Ryżowa 90.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą zapisać się:

 • telefonicznie: 22 738 14 63;
 • mailowo: npp@powiat.pruszkow.pl;
 • osobiście w starostwie powiatowym.

Kto może skorzystać z pomocy?

 • Każdy, kto uważa, że koszty pomocy prawnika są dla niego zbyt duże, po złożeniu stosownego oświadczenia.

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna:

 • informowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazywanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowywanie projektów pism w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pism w toczących się postępowaniach sądowoadministracyjnych,
 • sporządzanie projektów pism o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanawiania pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna porada obywatelska:

 • rozpoznanie problemu i dostosowanie pomocy do indywidualnej sytuacji, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji;
 • poradnictwo obejmuje różnorodne dziedziny, m.in. kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe, problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

Nieodpłatna mediacja

 • pomoc mediatora w rozwiązaniu konfliktu bez udziału sądu;
 • pomoc w sporządzeniu odpowiednich dokumentów, m.in. projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem.

Więcej informacji: link.

 

 

Załączniki

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także