28.03.2022 11:40

O wymianie wodomierzy w naszej gminie

506
Komunikat Małgorzaty Pacheckej, wójt gminy Michałowice dotyczący wymiany istniejących zestawów wodomierzowych na nowy system, ze zdalnym odczytem.

Gmina Michałowice jest jedną z niewielu podwarszawskich gmin, w której wodomierze są analogowe, a ich odczyt odbywa się przez inkasenta. To rodzi wiele niedogodności, a czasem nawet nieporozumień. I jest bardzo drogie dla Gminy, a więc przekłada się na stawki opłat za wodę i ścieki.

Sukcesywnie, z roku na rok będziemy wprowadzać wygodniejsze dla Państwa rozwiązania. Będą one oparte na elektronicznym odczycie.

Jakie są z tego korzyści dla mieszkańców?

  • Pełna kontrola wydatków związanych z wodą i ściekami poprzez zdalny dostęp do konta mieszkańca. W panelu klienta będą Państwo mogli sprawdzić m.in. bieżący stan wodomierza, wystawione faktury, dokumentację od wniosku po umowę.
  • Rzadsze wizyty inkasenta (nie częściej niż raz w roku, pozostałe odczyty będą odbywać się zdalne).
  • Brak konieczności podawania stanu liczników głównych przez Państwa do gminy.
  • Łatwiejsze dla budżetu domowego płatności, gdyż częściej wystawiane faktury będą opiewały na mniejsze kwoty.
  • Mniej reklamacji i napraw, bo urządzenia do odczytu zdalnego mają mniejszą awaryjność ze względu na brak części mechanicznych.
  • Rzadsza wymiana wodomierzy, ze względu na możliwość przeprowadzenia ponownej legalizacji urządzenia na próbce wodomierzy z danej partii.

Jaki obszar obejmie wymiana wodomierzy?

W tym roku planujemy wymianę około 1500 szt. wodomierzy i konsol wraz z zaworem zwrotnym antyskażeniowym w dwóch strefach zasilania:

  • Strefa I – odbiorcy zasilani w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach, których nieruchomości znajdują się w miejscowościach: Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów i Suchy Las;
  • Strefa II - odbiorcy zasilani w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie, których nieruchomości położne są w części miejscowości Komorów.

Dobór obszarów wchodzących w skład danej strefy nie jest przypadkowy. Zostały on tak utworzone, aby m.in.: docelowo można było określić całościowy rozbiór wody na danej strefie, tym samym uzyskując szybko informacje m.in o wyciekach, awariach oraz planować wymiany lub legalizacje po okresie pięcioletnim dla całej strefy.

Upoważniona przez Gminę firma będzie wymieniać wodomierze wyłącznie tam, gdzie Gmina świadczy usługę dostawy wody. Z wymiany są więc wyłączone te nieruchomości, które obsługuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a więc Osiedle Michałowice, Michałowice-Wieś oraz część miejscowości Reguły.

Jakie wodomierze będą wymieniane? I co się stanie ze sprawnymi wodomierzami analogowymi?

Podczas zaplanowanych na marzec - grudzień 2022 prac instalacyjnych, wymieniane będą głównie wodomierze, którym kończy się okres homologacji lub ich stan techniczny budzi wątpliwości. Jednakże, będą się również zdarzać wymiany u Odbiorców, u których niedawno została wykonana wymiana wodomierza analogowego na nowy, również analogowy. Musimy jednak wymienić również i te wodomierze, aby zmodernizować całą strefę i spowodować, aby system był wygodniejszy i bardziej funkcjonalny dla mieszkańców.

Ponieważ kwestie finansowe są również bardzo ważne to demontowane, sprawne wodomierze analogowe (skrzydełkowe) z długim okresem homologacji będą wykorzystane w innych nieruchomościach, gdzie w bieżącym roku nie planujemy wymian na urządzenia ultradźwiękowe, a gdzie kończy się okres legalizacyjny obecnego wodomierza lub konieczna jest wymiana ze względu na stan techniczny urządzenia. To znaczy, że większość sprawnych wodomierzy analogowych będzie wykorzystana.

Ile to kosztuje?

Nowoczesna technologia jest dla Nas dostępniejsza, ponieważ pozyskaliśmy na nią dofinansowanie.

Koszty zakupu i montażu 1 490 szt. wodomierzy ultradźwiękowych POKRYWAMY Z DOTACJI z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego (łączna wartość całego projektu „Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice”– wynosi 1 168 200 zł).

Biorąc pod uwagę możliwość eksploatacji wodomierzy elektronicznych przez trzy okresy legalizacji, koszt ich zakupu i montażu w tym okresie wynosi 439,80 zł, podczas gdy liczniki analogowe wraz z wymianą będą kosztowały ok. 600 zł.

Ze względu na możliwości nowych wodomierzy, zmniejszeniu ulegną także koszty obsługi i rozliczenia dostaw wody i ścieków.

Dlatego realizujemy projekt, który przyniesie wygodniejsze rozwiązania dla mieszkańców, jest mniej awaryjny i korzystny dla Nas wszystkich.

 

 Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: inwestycje

Zobacz także