Archiwalny
29.11.2022 14:40

OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW NA DODATEK WĘGLOWY ORAZ DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

76
Przypominamy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła przyjmowane są do 30 listopada 2022 roku.
Wnioski złożone po tym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będą rozpatrywane.
Więcej informacji na stronie GOPS Michałowice: link.
Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także