09.11.2022 08:45

Prace gospodarcze w Lesie Chlebowskim

43
Informujemy, że w listopadzie Nadleśnictwo Chojnów planuje rozpocząć prace gospodarcze w Lesie Chlebowskim graniczącym z Suchym Lasem.

Prace te nie będą skutkować powierzchniową wycinką drzew. Będą to cięcia pielęgnacyjne, podczas których usuwane będą drzewa przygłuszone, utrudniające rozwój drzew rozrastających się i zwiększających swoja średnicę i wysokość. Efektem takich działań jest wzmacnianie drzewostanu, który staje się odporniejszy na czynniki zewnętrzne.

grafika prezentująca treść komunikatu

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także