17.08.2022 13:50

Przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy

251
Informujemy, że od dnia 17 sierpnia 2022 roku w tutejszej jednostce mieszkańcy Gminy Michałowice mogą już składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje jednorazowo w kwocie 3000,00 zł osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi ( węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego)-, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków należało dokonać do końca czerwca 2022 roku osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem Internetu.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski do końca sierpnia 2022 roku przyjmowane są każdego dnia w poniższych godzinach w pokoju 126 na I piętrze budynku Urzędu Gminy.

  • Poniedziałek: 08:00 - 18:00
  • Wtorek - czwartek: 08:00 - 16:00
  • Piątek: 08:00 - 14:00

Od 1 września 2022 roku wnioski przyjmowane będą wyłącznie w poniedziałki (od 08:00 do 18:00) i wtorki (od 08:00 do 16:00) na sali obsługi interesantów w budynku Urzędu Gminy na stanowisku GOPS obok kasy.

 

Wnioski do pobrania na stronie https://gops.michalowice.pl/formy-pomocy/dodatek-weglowy

Opublikowany przez: Jakub Sarnecki