25.01.2022 09:55

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

61
Już od 1 lutego 2022 r. będzie można zgłaszać projekty do realizacji z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM). Zachęcamy Państwa do przesyłania pomysłów i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostaną wydane środki tego budżetu.

Kto może zgłaszać projekty?

  • Prawo zgłaszania projektów do BOM przysługuje mieszkańcom województwa mazowieckiego.
  • Każdy mieszkaniec może zgłosić lub poprzeć dowolną liczbę projektów.  
  • Projekt może być zgłoszony przez jedną lub więcej osób.
  • Zgłoszenia projektu w imieniu osoby małoletniej dokonuje jej przedstawiciel ustawowy.

 

O projekcie

  • Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego może wynieść 1 mln zł, natomiast projektu „miękkiego”, nieinwestycyjnego -  200 tys. zł. 
  • Projekty inwestycyjne mogą być realizowane na nieruchomościach, do których tytuł prawny posiadają: Województwo i jego jednostki organizacyjne, wojewódzkie osoby prawne lub spółki, w których Województwo jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
  • Projekty nieinwestycyjnie - są to działanie szczególnie o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym i społecznym;
  • Zgłoszony projekty wymaga poparcia 50 mieszkańców województwa.

 

Wysokość środków III edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza  wyniesie 25 mln zł, z czego na pulę ogólnowojewódzka zostało przeznaczonych 5 mln zł, natomiast na pulę 9 podregionów (ostrołęckiego, siedleckiego, radomskiego, żyrardowskiego, płockiego, ciechanowskiego, warszawskiego zachodniego, warszawskiego wschodniego i miasta stołecznego Warszawa), pozostałe 20 mln zł.

Na region warszawski zachodni, w którym znajduje się gmina Michałowice, przeznaczono 1 858 000 zł. 

Pula ogólnowojewódzka przeznaczona jest na realizację projektów, które dotyczą, co najmniej dwóch podregionów, natomiast pula podregionalna - na realizację projektów dotyczących tych podregionów.

Wszystkie informacje dotyczące BOM, wskazówki, jak poprawnie przygotować projekt, a także inspiracje dla projektodawców, dostępne są na odrębnej stronie internetowej poświęconej BOM https://bom.mazovia.pl/

Przykłady projektów zgłoszonych w II edycji 2021 BOM- wejdź w link

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także