28.11.2022 14:05

S-A-M! "Samodzielność-Aktywność-Mobilność. Dostępne Mieszkanie", nowy program PFRON dla osób z niepełnosprawnościami.

43
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program
"S-A-M! Dostępne Mieszkanie". Celem programu jest wsparcie niezależności oraz ułatwianie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie. Celem programu jest uzyskanie dofinansowania do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Beneficjentem tego programu może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • Posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • Złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • Przedłożą dokumenty o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, adresat Programu składa wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia "SOW"  pod adresem internetowym: link .

Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024 r.

Więcej informacji: link.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także