24.11.2022 13:55

Zasady bezpieczeństwa pożarowego w domach

55
Państwowa Straż Pożarna przypomina o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego w domach.

Przedstawiamy kilka ważnych zasad bezpieczeństwa:

 • Pamiętajmy o dokonaniu okresowych, obowiązkowych, przeglądów instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych. Przeglądy wykonuje wykwalifikowany kominiarz oraz osoby z odpowiednimi uprawnieniami do kontroli instalacji gazowej lub elektrycznej. Aby zwiększyć bezpieczeństwo w naszym domu rekomendowane jest zainstalowanie domowej czujki dymu, która ostrzeże nas głośnym sygnałem dźwiękowym, o powstaniu pożaru.
 • Użytkownicy pieców gazowych lub pieców opalanych węglem mogą zabezpieczyć życie swoje oraz swojej rodziny montując czujkę czadu (tlenku węgla). Pamiętajmy, że tlenek węgla (czad) nie ma smaku, zapachu oraz jest niewidoczny dla naszych zmysłów.
 • Należy pamiętać o właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych, ponieważ w okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju, w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji. 

Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz! W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.

Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie przewodów wentylacyjnych. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.

Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii. Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny;
 • bezbarwny;
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

 

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności;
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia;
 • wad konstrukcyjnych;
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

 

Przypominamy! 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem);
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym;
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych;
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei przepisy Prawa budowlanego zobowiązują właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

Radzimy!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

- Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.

- Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.

- Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.

- Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.

 

W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

grafika prezentująca treść komunikatu

treść ze zdj. 1: Co czwarty Polak myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. CZAD OSZUKUJE ZMYSŁY! NIE WIDAĆ! NIE SŁYCHAĆ! NIE CZUĆ! Najczęstsze miejsca powstawania czadu.

grafika prezentująca treść komunikatu
treść ze zdj. 2: PRZYSPIESZONA CZYNNOŚĆ SERCA, OSŁABIENIE, BÓL GŁOWY, DUSZNOŚĆ, SENNOŚĆ. Takie objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla. Natychmiast przewietrz mieszkanie, ewakuuj współmieszkańców, wyjdź na zewnątrz, wezwij straż pożarną i zasięgnij porady lekarskiej. 998. Zmniejsz ryzyko, zamontuj czujkę tlenku węgla. To Twoja mała inwestycja w duże bezpieczeństwo!

grafika prezentująca treść komunikatu

treść ze zdjęcia 3: W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich zdarza się w domach. To zaraz po pożarach upraw rolnych największe zagrożenie pożarowe w Polsce. Osiem na dziesięć ofiar pożarów ginie w domach. NAJWIĘCEJ ofiar pożarów ginie przed przybyciem straży pożarnej. NAJWIĘKSZE zagrożenie podczas pożaru stwarzają dym i toksyczne produkty spalania. NAJBARDZIEJ tragiczne pożary występują w nocy. Pożary: A - ciał stałych (np. drewna, papieru, węgla, tkaniny, słomy); B - cieczy palnych (np. nafty, benzyny, alkoholi, farb, lakierów, rozpuszczalników); C - gazów (np. gazu miejskiego, metanu, propanu, wodoru, acetylenu); F - tłuszczów (np. rozgrzanego oleju jadalnego na patelni, we frytkownicy).

grafika prezentująca treść komunikatu

treść ze zdj. 4: NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ! Zachowanie się podczas pożaru: powiadom innych o zagrożeniu, wyjdź z domu, zostań na zewnątrz. Zadzwoń pod numer alarmowy! 998. Przekaż nam: CO SIĘ PALI? GDZIE SIĘ PALI? KTO ZGŁASZA? Zmniejsz ryzyko, zamontuj czujkę dymu. To Twoja mała inwestycja w duże bezpieczeństwo!
 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także