26.02.2021 15:05

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2021

233
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu na rok 2021
Opublikowany przez: Magdalena Zagalska