21.05.2020 13:00

UA.6733.10.2020 - OBWIESZCZENIE

63
postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr WAR1203A na działce nr ewid. 273 położonej w obrębie geodezyjnym Michałowice Wieś przy ulicy Kasztanowej na terenie Gminy Michałowice.

Załączniki

Opublikowany przez: Piotr Wykuż