03.07.2020 10:45

Wodołapacz - ponowne procedowanie uchwały dotyczącej programu

295
Szanowni Mieszkańcy,
w związku z koniecznością ponownego procedowania uchwały dotyczącej programu Wodołapacz (pierwotna uchwała została unieważniona przez RIO), termin ogłoszenia naboru wniosków zostanie podany do wiadomości niezwłocznie po zatwierdzeniu nowej wersji uchwały przez Wojewodę Mazowieckiego. Uchwała zostanie przedstawiona Radzie Gminy na nadzwyczajnej sesji już 6 lipca.
Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska