02.01.2024 15:40

Zmiana konta bankowego gminy Michałowice

513

Od 02 stycznia 2024 roku obsługę bankową gminy Michałowice prowadzi VeloBank S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa.

Nowy nr rachunku budżetu: 89 1560 0013 2974 3402 9000 0001 - rachunek dotyczy: opłaty za koncesje alkoholowe, umowy dzierżawy, wydawanie zaświadczeń, opłat za wypis i wyrys, opłaty za pełnomocnictwo i inne.

Jednocześnie przypominamy, że aktualna informacja o numerach kont bankowych znajduje się na oficjalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Michałowice pod adresem: https://bip.michalowice.pl/

Wkrótce, zmianie ulegną również numery rachunków bankowych do wnoszenia opłat z tytułu, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za dostarczoną wodę i zrzut ścieków, a także opłaty za zajecie pasa drogowego i dzierżawę dróg wewnętrznych.

Informacje z indywidualnymi numerami kont bankowych zostaną Państwu dostarczone w decyzjach podatkowych oraz fakturach za poszczególne opłaty oraz informacjach dotyczących opłaty za odpady.

 

Do momentu otrzymania pisma z nowym nr rachunku wszelkich płatności można dokonywać na stare nr rachunków bankowych.

W razie nie otrzymania informacji o nadanym numerze konta do 31 marca 2024 r., prosimy o kontakt z pracownikami merytorycznymi - LINK

Opublikowany przez: Marcin Walichnowski