30.09.2012 00:00

„Dlaczego diabły tańczą dla Maryi?” – spotkanie z O. Tomaszem Szyszką.

21
Dnia 28 września 2012 r. w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi odbyło się spotkanie z misjonarzem O. Tomaszem Szyszką.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Rady Sołeckiej. Obecny był wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka.
W pogodny wrześniowy wieczór słuchacze zebrani w świetlicy, mogli na kilka kwadransów przenieść się tysiące kilometrów do spalonej słońcem Ameryki Południowej. Stało się to za sprawą Ojca Tomasza Szyszki, misjonarza ze zgromadzenia Księży Werbistów w Michałowicach, który w sposób rzeczowy i ciekawy zaprezentował obyczaje mieszkańców Oruro, miasta położonego w zachodniej części Boliwii. Obyczaje owe przybliżył na przykładzie najbardziej złożonym i malowniczym, jakim są obchody karnawału.
„Dlaczego diabły tańczą dla Maryi?” – to pytanie stanowiło oś, wokół której Misjonarz snuł niezwykle zajmującą opowieść o klimacie, zwyczajach i, co najważniejsze, mentalności ludu zamieszkującego Andy.
Spotkanie z o. Tomaszem zilustrowane było licznymi zdjęciami przedstawiającymi wielobarwny pochód karnawałowy, stroje, ruchome ołtarze poświęcone Maryi oraz katedrę w Oruro – punkt centralny obchodów święta. Całości dopełniały odtwarzane piosenki oraz rekwizyty pochodzące z Boliwii.


O. Tomasz Szyszka SVD
sekretarz ds. misji w Polskiej prowincji Księży Werbistów. Zanim wyjechał na misje do Boliwii, zdobył doświadczenie medyczne. W Bonn w Niemczech obronił licencjat z misjologii.
Urodził się w 1960 roku w Mikołowie na Śląsku. Tam uczęszczał do LO. Po maturze odbył dwuletnie studium medyczne na wydziale elektro-radiologii. Przez rok w szpitalu kolejowym. Następnie wstąpił do Zgromadzenia Księży Werbistów. Roczny nowicjat w Chludowie, dwa lata filozofii w Nysie i studia teologiczne w międzynarodowym Seminarium Misyjnym w Sankt Augustyn koło Bonn. Po święceniach kapłańskich, które otrzymał w 1990 roku udał się na misje do Boliwii.
Autor: Anna Bąkowska
Opublikowany przez: Anna Bąkowska