24.09.2012 13:00

Coroczne zebranie mieszkańców Pęcic Małych

33
W niedzielę, 23 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Pęcic Małych. Zebranie zwołała Aleksandra Warsztocka, sołtys Pęcic Małych. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, a także Ewa Borzymowska, radna z Komorowa i Anna Olak-Popko radna z Michałowic.
Na wstępnie zebrania Aleksandra Warsztocka poinformowała zebranych, że podjęła decyzję o rezygnacji ze stanowiska sołtysa wsi Pęcice Małe. Niedzielne zebranie było jej ostatnim spotkaniem, jak sołtys, z mieszkańcami Pęcic Małych.
Obecnie Aleksandra Warsztocka mieszka w gminie Różan, gdzie zajmuje stanowisko dyrektora w miejscowym domu kultury. Gratulujemy!
Celem zebrania, które zorganizowała Aleksandra Warsztocka, sołtys Pęcic Małych, było rozdysponowanie środków sołectwa na rok 2013. Fundusz sołectwa Pęcice Małe na rok 2013 wynosi 27 833,26 zł. Na zebraniu w Pęcicach Małych mieszkańcy zdecydowali, aby większą część tej kwoty, czyli 20 tysięcy złotych przeznaczyć na rozpoczęcie realizacji inwestycji o nazwie „Budowa świetlicy wiejskiej” na placu sołeckim na końcu ulicy Brzozowej. Mieszkańcy zdecydowali również, aby pozostałą kwotę, czyli 7 833, 26 przeznaczyć na zajęcia kulturalno-integracyjne dla społeczności lokalnej. Decyzja wydatkowania funduszu sołeckiego na rok 2013 została przegłosowana. Za takim rozdysponowaniem funduszu głosowali prawie wszyscy zgromadzeni na zebraniu mieszkańcy, czyli 12 osób. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Podczas zebrania sołtys odczytała protokół z ubiegłorocznego zebrania. Wyjaśniła również, że pieniądze z obecnego funduszu sołeckiego, który zostały przeznaczone na organizację warsztatów dla dzieci już zostały zagospodarowane. Zostały zorganizowane spotkania z cyklu szalona nauka, odbywało się 6 spotkań podczas których, dzieci miały okazję, między innymi uczestniczyć w eksperymentach fizycznych i chemicznych. Aby zrealizować wydatki z obecnego funduszu sołeckiego należy jeszcze zakupić pompy do odwadniania terenu i podkaszarki. Pozostała jeszcze do realizacji strona internetowa wsi Pęcice Małe, na realizację której zostały przeznaczone w ubiegłym roku pieniądze.
Kolejnym punktem zebrania były propozycje rady sołeckiej i mieszkańców zawarcia wniosków inwestycyjnych do przyszłorocznego budżtu gminy Michałowice.
Wszyscy zebrani mieszkańcy zgodnie złożyli następujące wnioski do budżetu gminy Michałowice:
- dalsza realizacji inwestycji o nazwie „Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych”
- wykonanie globalnego odwodnienia wsi
- uregulowanie organizacji ruchu drogowego na terenie sołectwa jako strefy zamieszkania
- wykonanie ścieżki wokół Zalewu
- dokończenie kanalizacji w ulicy Leśnej.
- budowę boiska.
Wśród spraw wniesionych mieszkańcy mówili o konieczności informowania mieszkańców o terminach planowanych remontów dróg i konieczności konsultowania z mieszkańcami planowanych zmian modernizacyjnych dróg. Ewa Borzymowska, radna z Komorowa, wnioskowała, aby na stronie internetowej gminy pojawiały się informacje, o terminach planowanych odbiorów technicznych remontowanych dróg. Tak, aby zarówno mieszkańcy, ale przede wszystkim radni, przedstawiciele zarządów osiedli czy sołtysi mogli uczestniczyć w tych odbiorach.
W najbliższym czasie zostanie zwołane zebranie, podczas którego mieszkańcy wybiorą nowego sołtysa sołectwa Pęcice Małe.