19.09.2012 12:00

Coroczne zebranie sołectwa Sokołów

36
17września odbyło się zebranie mieszkańców Sokołowa. Zwołał je Edward Kozłowski, sołtys Sokołowa. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt Gminy, Ewa Borzymowska radna z Komorowa i Anna Olak-Popko, radna z Michałowic.
Zebranie z mieszkańcami odbyło się świetlicy Oaza Spokoju, uczestniczyło w nim zaledwie kilka osób. Przypomnijmy, w Sokołowie uprawnionych do głosowania jest 228 mieszkańców. Zebranie prowadził Edward Kozłowski sołtys Sokołowa. Głównym powodem zwołania zebrania mieszkańców, było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków finansowych sołectwa Sokołów. W tym roku Sokołów otrzymał do zagospodarowania 20 384,92 zł.
Zanim jednak mieszkańcy zdecydowali na jaki cel przeznaczą pieniądze z funduszu sołeckiego, Edward Kozłowski, przeczytał sprawozdanie z prac Rady sołeckiej. Wspomniał o minionych spotkaniach integracyjnych, a także potwierdził, że ubiegłoroczna decyzja o zakupie sprzętu sportowego do świetlicy był udana. Dziś wielu młodych mieszkańców Sokołowa, nie tylko gra w piłkę na Orliku, ale również chętnie przychodzi do świetlicy, aby pograć w bilard, ping-ponga, piłkarzyki czy inne gry zręcznościowe. Przypomnijmy, że z budżetu sołeckiego na rok 2012 mieszkańcy przeznaczyli 15 tysięcy na organizację imprez kulturalnych i zakup sprzętu do świetlicy. Na zebraniu wszyscy zgodnie potwierdzili, że była to dobra inwestycja.
Budżet sołectwa Sokołów na rok 2013 mieszkańcy postanowili przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej ( między innymi Wigilia i Święto Ziemniaka) 15 tysięcy zł oraz resztę funduszu, czyli kwotę 5 384,92 na organizację zajęć sportowych. Decyzję mieszkańcy pojęli większością głosów, jeden mieszkaniec wstrzymał się od głosu.
W drugiej części zebrania mieszkańcy zgłaszali swoje wnioski do projektu budżetu gminy na kolejny rok. I tak, został zgłoszony wniosek o dodatkowe finansowanie imprez integracyjnych (Święto Ziemniaka). Kolejny wniosek dotyczył wybudowania kanalizacji w ulicy Sąsiedzkiej i w ulicy Sokołowskiej. Mieszkańcy wystąpili również z wnioskiem o modernizację ulicy Rodzinnej (na terenie zabudowanym), a także wyrównanie ulicy Sąsiedzkiej.
Edward Kozłowski powtórzył prośbę mieszkańców i jednocześnie złożył wniosek, aby na ulicy Wspólnoty wiejskiej wybudować spowalniacze. Ulica Wspólnoty wiejskiej przylega do Orlika, drogą tą samochody jeżdżą z dużą prędkością. Jednocześnie jest to droga, która prowadzi do świetlicy Oaza Spokoju, często więc chodzą tędy zarówno dzieci jak i starsze osoby. Ograniczenia prędkości na tym odcinku i zwiększenie bezpieczeństwa jest dla mieszkańców bardzo ważne.
Na zakończenie zebrania sołtys Edward Kozłowski zaprosił wszystkich zebranych, a w szczególności Krzysztofa Grabkę, wójta gminy, jak również radne: Ewę Borzymowską i Annę Olak-Popko na Święto Ziemniaka, które odbędzie się w sobotę 22 września, start godz. 15.00. Zapraszamy!
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała