27.11.2017 19:20

Dobro czyń, wolontariuszem bądź!

172
Jak co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w sali multimedialnej Urzędu Gminy odbyła się uroczysta gala na cześć działających na terenie naszej gminy wolontariuszy i wolontariatów.

Uroczysta gala, która w tym roku odbyła się 25 listopada była doskonałą okazją, by pokazać, jak wielką rolę odgrywa wolontariat i zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz innych. To również doskonały czas dla samych wolontariuszy, którzy mogą się pochwalić zrealizowanymi projektami i inicjatywami. Dla wielu taka prezentacja to nie małe wyzwanie, czasem nawet większe niż pomoc, którą niosą. Ponieważ to, co robią, robią z potrzeby serca i chęci pomocy inny ludziom, a nie dla nagród i sławy.

 

Wzorem ubiegłych lat gala z okazji Dnia Wolontariusza to także okazja do specjalnych podziękowań i wyróżnień dla najbardziej zaangażowanych. Wyróżnień, które na podstawie nadesłanych przez mieszkańców i różne organizacje zgłoszeń są nadawane przez wójta gminy Michałowice.

 

Wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka wręczając wyróżnienia podkreślił, iż działalność wolontariatu leży mu bardzo na sercu i jako przykład podał działania, które sam wykonywał w wolnym czasie na rzecz rozwiązania trudności związanych z funkcjonującym w bliskim sąsiedztwie naszej gminy lotniskiem. W wielu przypadkach nie chodzi o sprawy rzeczowe, czy finansowe, a o czas i zapał, co jest nie do przecenienia. Nie rzadko jest to czas kosztem życia rodzinnego, dlatego też wszystkim należą się szczególne podziękowania za poświęcony czas, zaangażowanie i motywację, bez czego tych wielu wspaniałych inicjatyw nie udałoby się zrealizować. Podczas tegorocznej gali zostało wyróżnionych 28 wolontariuszy i 4 grupy wolontariackie. 

 

Ze względu na ramy czasowe w trakcie prezentacji można było poznać tylko części z tego, co udało się zrobić w minionym roku, a swoje dokonania zaprezentowali m.in. uczestnicy projektu „Pokój zagadek Pani Marii” oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Nowej Wsi.

 

Po części oficjalnej uczestnicy gali udali się na krótką przerwę do kącika słodkości, gdzie była m.in. wata cukrowa w kolorach logo gminnego wolontariatu. Następnie wszyscy wrócili na salę, na której przygotowane już były atrakcje w postaci quizu wiedzy o gminnym wolontariacie oraz gra maszyna „Goldberga”.  Gali towarzyszyła także wystawa prac uczestników „Spotkań robótkowych u Pani Marii” oraz zbiory pamiątek strażaków z Nowej Wsi.

 

Organizatorem gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice we współpracy z organizacjami i instytucjami zgłaszającymi wolontariuszy do wyróżnienia.

 

Uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza po raz kolejny potwierdziła, iż oprócz podziękowań za wkład i pracę ma także na celu rozpowszechnianie pozytywnych postaw i idei wolontariatu, które budują zaufanie i więzi społeczne.

 

 

Zobacz także