24.11.2022 09:59

DZIĘKUJEMY WAM ZA KAŻDY DZIEŃ

415
21 października obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Była to doskonała okazja, by przekazać słowa szacunku i uznania pracownikom socjalnym za ich ogrom pracy na rzecz osób zmagających się z trudnościami.

Są niezwykle ważni, potrzebni i nieprawdopodobnie zaangażowani w to, co robią - w pomoc innym ludziom. Niejednokrotnie to zaangażowanie wykracza poza ich obowiązki zawodowe. Dzięki czemu udaje się pomyślnie rozwiązać wiele spraw, które pierwotnie wydają się nie do przezwyciężenia. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice to obecnie zespół składający się z 36 pracowników gotowych do pracy na rzecz drugiego człowieka. Mówiła o tym podczas poniedziałkowej uroczystości w Dziennym Domu Seniora w Komorowie, dyrektor ośrodka – Iwona Radzimirska.

Wśród wielu zadań, z którymi przychodzi się mierzyć gminnym pracownikom socjalnym są te, które zostały nałożone zarazem przez ustawodawcę, jak i samorząd. W tym różnego rodzaju dodatki, świadczenia itp. To jednak nie wszystko, ponieważ zespół dyrektor Iwony Radzimirskiej rokrocznie realizuje także wiele zadań, które są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców. To zgrany zespół, w który znajdują się zarówno osoby z krótkim, jak i długim, kilkunastoletnim stażem, a nawet kilkudziesięcioletnim.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego specjalne życzenia, a przede wszystkim serdeczne podziękowania za niesamowitą pracę miała dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice wójt Małgorzata Pachecka, która odwiedziła świętujących wraz ze słodką niespodzianką.

Poniedziałkowe spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń, czerpania inspiracji, ale również chwili wytchnienia przed kolejnymi zadaniami.

Wszystkim pracownikom socjalnym składamy najserdeczniejsze życzenia, w poczuciu radości z realizacji powierzonej misji. Niech zawsze towarzyszą Wam wyrazy szacunku. 

Serdecznie dziękujemy!

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także