27.09.2013 10:00

Dziesiąty Rajd Pęcicki, Nowa Wieś – Pęcice 2013

198
26 września, po raz 10. odbył się Rajd Pęcicki upamiętniający 69 rocznicę boju pod Pęcicami. Uroczystość odbyła się przy Pomniku Mauzoleum w Pęcicach. Uczestniczyła w niej Bożena Żelazowska, minister, Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, radni, nauczyciele i uczniowie z naszej gminy, a przede wszystkim kombatanci i bohaterowie czasu wojny.
Już po raz dziesiąty pod pomnik w Pęcicach pieszo przybyli uczniowie ze wszystkich gminnych szkół. Zebranych powitała Ewa Dymura, dyrektor szkoły w Nowej Wsi. Powiedziała, że jest ogromnie dumna, że każdego roku może spotykać się z młodzieżą tu – w miejscu, gdzie młodzi ludzie, w czasie wojny, oddali życie za wolności Ojczyzny.
Ewa Dymura powiedziała także, że upamiętnianie rocznicy boju pod Pęcicami, to wielka lekcja historii. Witając zebranych gości, przypomniała niektóre osoby, których już nie ma między nami. Wspomniała między innymi Romana Lawrence, poprzedniego wójta gminy Michałowice, który również był bardzo zaangażowany w organizację Rajdu Pęcickiego.
Następnie Bożena Żelazowska, minister, zastępca kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, odznaczyła medalem Pro Patria, Ewę Dymurę, Elżbietę Gąsior, Beatę Wiszniewska, Tomasza Matuszewskiego i Daniela Wolborskiego. Medalem Pro Patria odznaczane są osoby za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Krzysztof Grabka, wójt gminy, podziękował młodzieży za liczne przybycie, jak również szczególnie podziękował organizatorom Rajdu, dyrektor Ewie Dymurze i nauczycielom z nią współpracującym. Wręczył im pamiątkowe upominki.
W czasie uroczystości zabrał głos Wojciech Cygański, żołnierz, uczestnik Powstania Warszawskiego, obecnie mieszkaniec Nowej Wsi, a także wystąpił Czesław Łukasik, uczestnik bitwy pod Pęcicami, który powiedział, że w przyszłym roku do uroczystości upamiętniającej bój w Pęcicach dołączy młodzież z warszawskich szkół. Wszystkim podziękował za obecność i tradycyjnie już postawił znicz na mogile towarzyszy walki.
Następnie Ewa Dymura i uczniowie szkoły w Nowej Wsi zaprosili na koncert słowno-muzyczny upamiętniający Bój pod Pęcicami. Szczególnie gorąco zostali zaproszeni kombatanci i świadkowie tamtych wydarzeń.
Podczas rajdu jak również uroczystości pogoda nie była sprzyjająca, padał deszcz i było zimno. Dlatego tuż po złożeniu wieńców, zapaleniu zniczy i przemówieniach organizatorzy zarosili wszystkich do pobliskiego parku, gdzie rozpalone zostały ogniska. Młodzież mogła ogrzać się przy ogniu, upiec kiełbaskę czy zjeść znakomitą strażacką grochówkę.