03.02.2014 12:30

Finisaż wystawy Jacka Majerowicza w komorowskiej bibliotece.

126
W piątek, 31 stycznia, odbył się w komorowskiej bibliotece finisaż wystawy grafik Jacka Majerowicza. Zebranych gości przywitała Katarzyna Walichnowska, dyrektor biblioteki.Zaprosiła do oglądania prac artysty z Komorowa.

Jacek Majerowicz od kilku lat jest zafascynowany tworzeniem grafik komputerowych. Jego prace mają zróżnicowana tematykę. Są to obrazy przedstawiające przyrodę, górskie urwiska i śpiewające ptaki. Jacek Majerowicz powiedział też, że stara się, aby jego prace były wielowymiarowe, tak aby odbiorca miał przestrzeń do interpretacji, by ilustracje te zachęcały do przemyśleń i tworzenia własnych światów.

 

Podczas wystawy do grafik Jacka Majerowicza dopasowane zostały wiersze z twórczego dorobku Juliana Tuwima. Klimat grafik i wierszy był podobny. Zachęcał do własnych przemyśleń i zrobienia przerwy w pośpiechu codzienności. 

Finisaż (uroczyste zakończenie wystawy, któremu często towarzyszą okolicznościowe wydarzenia) był z jednej strony zwieńczeniem twórczości Jacka Majerowicza, który przez cały rok 2013 tworzył grafiki i stopniowo, raz w miesiącu prezentował je w bibliotece, z drugiej zaś był podsumowaniem roku tuwimowskiego (rok 2013 był ustanowiony przez Sejm RP rokiem Juliana Tuwima).

 

Obecnie artysta planuje nowy cykl, który będzie inspirowany mitologią grecką i rzymską, w szczególności podróżami Odyseusza. Jacek Majerowicz powiedział także, że wplatał będzie wątki futurystyczne. Odyseusz  podróżował będzie statkami kosmicznymi... Życzymy artyście wielu pomysłów i rozwijania wspaniałej twórczości.      

Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także