28.09.2016 16:40

Fundusze europejskie – spotkanie informacyjne

178
W ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, dotyczącego programu pomocy technicznej, 21 i 28 września w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice, odbyły się spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców na rozwój istniejącej działalności.

Wsparcie funduszy europejski jest doskonałą okazją do rozwoju regionu i zwiększenia jego konkurencyjności na globalnym rynku, a w szczególności działających na jego terenie instytucji, przedsiębiorstw i małych działalności gospodarczych.

 

Spotkania informacyjne, jakie w ostatnich dniach odbyły się w sali multimedialnej urzędu, zgromadziły wielu zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich. Jak mówi specjalista Urzędu Gminy Michałowice ds. funduszy zewnętrznych, Daniel Kowalski – spotkania zostały podzielone na dwie części tak, aby wszyscy zainteresowani funduszami uzyskali odpowiednie informacje. Pierwsze – 21 września dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą przy wsparciu funduszy europejskich oraz drugie – 28 września dla przedsiębiorców prowadzących już działalność i chcących pozyskać fundusze na jej rozwój.

 

Prezentacje dotyczące funduszy europejskich przedstawiła Natalia Michniewicz – konsultantka Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie.

 

Trzema głównymi priorytetami w bieżącej strategii funduszy europejskich są:

1 – Wzrost inteligentny poprzez zwiększenie wiedzy, innowacji, kształcenia i technologii cyfrowych.

2 – Wzrost zrównoważony dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności.

3 – Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu z wykorzystaniem zwiększenia aktywności zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji.

 

Aby otrzymać środki z funduszy europejskich, czy to na uruchomienie pierwszej działalności gospodarczej, czy też na rozwój już prowadzonej, ubiegający się zobowiązani są do bardzo dokładnego wypełnienia odpowiednich dokumentów i wniosków. Dlatego warto wcześniej zasięgnąć konsultacji w jednym z punktów informacyjnych funduszy europejskich, gdzie otrzymamy konkretną pomoc.   

 

Szczegółowe informacje na temat programów realizowanych w ramach funduszy europejskich, jak również informacje dotyczące aktualnie prowadzonych naborów wniosków, wzorów dokumentów oraz organizowanych szkoleń można uzyskać w punktach informacyjnych funduszy europejski lub na stronie: http://funduszedlamazowsza.pl/

Na stronie znajdziemy również adresy punktów informacyjnych zlokalizowanych na ternie całego województwa mazowieckiego.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także