12.08.2019 15:50

Ispirazioni Artistiche, czyli nasza współpraca z Vico nel Lazio

206
Wystawa polskich artystów w Vico nel Lazio otwiera kolejny rozdział współpracy międzynarodowej z włoską gminą partnerską

Współpracę z Vico nel Lazio zapoczątkował wójt Roman Lawrance w 2003 roku. Od ponad 15 lat spotkania polsko-włoskiej wymiany partnerskiej odbywają się co roku, we Włoszech i w Polsce, z udziałem przedstawicieli władz obu gmin, a także reprezentacji środowisk seniorów, młodzieży oraz drużyn sportowych. O wymianie z pierwszych lat współpracy, jeszcze za wójta Romana Lawrance, mogą Państwo przeczytać na oficjalnych stronach gminy.

Od wielu lat, na przełomie lipca i sierpnia delegacje Gminy Michałowice odwiedzają partnerską gminę Vico nel Lazio we Włoszech. Termin nie jest przypadkowy: Vico nel Lazio jest dumne ze swojego dziedzictwa kulturalnego i tożsamości lokalnej. W ostatnią niedzielę lipca obchodzi święto patrona miasta, którym jest Święty Jerzy. To uroczysty dzień, w czasie którego najważniejszym wydarzeniem jest procesja uliczkami miasta, odwiedzająca wszystkie 11 kościołów. W procesji udział biorą wszyscy mieszkańcy miasta oraz zaproszeni goście. Wśród tych ostatnich znalazła się także delegacja gminy Michałowice: Pan Edward Kozłowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy i Pani Anna Fabisiak – Sekretarz reprezentująca Urząd Gminy. Wszystkie ważne wydarzenia tego dnia skoncentrowane są w kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła i na placu miejskim. Kolejnego dnia w Pałacu Gubernatora burmistrz Claudio Guerierro i wójt Małgorzata Pachecka, która dołączyła do gminnej delegacji, uroczyście otworzyli wystawę promującą walory kulturowe Gminy Michałowice pt. „Art Inspiracje”. Na wystawie zaprezentowaliśmy 30 obrazów 15 artystów malarzy i społeczność, która z zainteresowaniem wysłuchała wykładu o artystach oraz ich pracach.

Program tegorocznej wizyty obejmował nie tylko spotkania z władzami Gminy Vico nel Lazio i Miasta Alatrii, udział w obchodach Dni Świętego Jerzego, lecz także wizytę w Rzymie, gdzie z inspiracji burmistrza Vico nel Lazio, Claudio Guerriero, odbyło się spotkanie Wójt Gminy Michałowice z przedstawicielami władz regionu.

Większość czasu zajęły tematy robocze. Tematem przewodnim roboczej części wizyty i spotkań polsko-włoskiego partnerstwa była współpraca w obszarze kultury oraz perspektywy rozwoju w tej dziedzinie na lata kolejne, m.in.: poprzez nawiązanie współpracy z Akademią Sztuk Pięknych z Frosinone oraz realizację w przyszłości projektów z udziałem polskich i włoskich artystów muzyków, malarzy i grafików.

Podczas pobytu w Vico nel Lazio delegacja Gminy Michałowice spotkała się także z władzami GAL (Gruppo Azione Locale Ernici Simbruini). GAL to stowarzyszenie gmin włoskich w ramach partnerstwa regionalnego w Programie Leader – organizacja GAL zrzesza 13 gmin włoskich i działa podobnie jak nasza polska Lokalna Grupa Działania LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Głównym tematem rozmów z GAL było omówienie możliwości współpracy w obszarze działań na rzecz rozwoju turystyki i przedsiębiorczości oraz wymiana doświadczeń w tych dziedzinach.

Szczególnie serdecznie ugościli naszą Wójt Gminy Michałowice seniorzy z Vico nel Lazio, którzy od wielu lat czynnie uczestniczą w polsko-włoskiej wymianie i spotkaniach partnerskich. Wieczór spędzony z seniorami w rodzinnej atmosferze i przy dźwiękach muzyki włoskiej  był zwieńczeniem wizyty polskiej delegacji w Vico nel Lazio.


Dla ciekawych kilka relacji z wydarzenia w mediach włoskich:

http://www.gentecomuneweb.it/vico-nel-lazio-arte-polacca-mostra/?fbclid=IwAR2F1825Wez6F6KFVSD4XvtpV3jXk-msehyD1DYngSofQ2O_6UdXuFiY2Q8

https://www.tg24.info/vico-nel-lazio-scambio-culturale-italia-polonia-la-mostra/?fbclid=IwAR1R1Afn3Mt1_aHd2S6j9PcGPrOoF9tzz5GyWI95VdTQEEE8_8o5zjrQGIM

http://www.anagnia.com/italia/cultura-e-spettacolo/2019/07/30/ispirazioni-artistiche-a-vico-nel-lazio-l-interessante-esposizione-realizzata-in-collaborazione-con-il-comune-polacco-di-michalowice?fbclid=IwAR3FsagyNP8RrYmimgomQ9uRZNbNqrfs5LWstdX_FAepqmr4-Lrdrj-PZa0

 

I film:  Vico Nel Lazio

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko