01.03.2013 12:00

Janusz Korczak – patron dziecięcych marzeń – zakończenie obchodów roku Janusza Korczaka w Nowej Wsi

64
28 lutego w szkole w Nowej Wsi odbyło się uroczyste zakończenie obchodów roku Janusza Korczaka w powiecie pruszkowskim. W uroczystości uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, a także dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie gminnych szkół z terenu powiatu pruszkowskiego.
Rok 2012 został przez Sejm RP ogłoszony rokiem Janusza Korczaka, w ubiegłym roku minęła bowiem 70 rocznica jego tragicznej śmierci w obozie w Treblince. W naszym powiecie do obchodów roku Janusza Korczaka włączyli się uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych. W konkursach: plastycznym, poetyckim, recytatorskim i konkursie wiedzy o Januszu Korczaku uczestniczyli uczniowie gimnazjum z Nowej Wsi (w tej szkole odbyła się również uroczystość zamykającą obchody), gimnazjum z Komorowa, Michałowic, Otrębus i Nadarzyna.
Uroczystość prowadziła Ewa Dymura dyrektor szkoły, która przywitała zebranych gości. Następnie zaprezentowane zostały nagrodzone prezentacje multimedialne i prace literackie. Jako pierwszy odbył się konkurs recytatorski. Młodzież prezentowała między innymi fragmenty z Dziennika Janusza Korczaka, wiersz Piotra Sikorskiego „Janusza Korczaka wycieczka z dziećmi ostatnia”, Anny Kamieńskiej wiersz o Korczaku, a także utwory Stefanii Grodzieńskiej i Władysława Broniewskiego. Pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim zajęła Sandra Przewłocka z gimnazjum w Nadarzynie. Kolejne miejsca zajęli uczniowie: Olga Bojanowska z Komorowa, Michał Gurak i Janek Grzanka z Nowej Wsi.
Po krótkiej przerwie odbył się konkurs wiedzy o Januszu Korczaku, w tym konkursie pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Otrębus.
Rozdane zostały także nagrody i dyplomy w konkursach, które zostały wcześniej ogłoszone i tak, w konkursie plastycznym nagrodę wójta gminy Michałowice otrzymała Urszula Kowalska, uczennica trzecie klasy gimnazjum w Nowej Wsi. Pierwsze miejsce otrzymały Natalia Błagosz z Komorowa i Anna Szumlak z Nowej Wsi. Drugie miejsce otrzymały: Patrycja Mazurkiewicz Nowa Wieś i Zuzanna Bednarska Otrębusy. Trzecie miejsce: Artur Ciecierski Komorów i Sonia Demianiuk z Michałowic.
W konkursie multimedialnym, pierwszą nagrodę za prezentację o życiu i twórczości Korczaka otrzymała Anna Szumlak z Nowej Wsi. Natomiast w drugiej kategorii konkursu - Wycieczka po Warszawie „Śladami Janusza Korczaka” pierwsze miejsce zajęła Maria Łysoń z Otrębus. Ich prezentacje zostały pokazane podczas uroczystości.
W konkursie literackim nagrodę wójta, za najlepszą pracę literacką otrzymał Mikołaj Trojanowski z Nowej Wsi.
Wielką atrakcją dla wszystkich zebranych był spektakl zatytułowany „Bo dziecko ma prawo do szacunku”, który wraz z uczniami przygotowała Dorota Planeta, nauczycielka gimnazjum w Nowej Wsi.
W obchody roku Janusza Korczaka zaangażowanych było wielu nauczycieli ze szkół w Nowej Wsi, Komorowie, Michałowicach, Nadarzynie i Otrębusach. Na zakończenie uroczystości Ewa Dymura podziękowała wszystkim za udział w tym projekcie, szczególnie podziękowała młodzieży, która w wielkim zaangażowaniem i sercem włączyła się w te działania. Pamiątkowe drobiazgi przekazała uczniom Dorota Planeta.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała