11.12.2012 13:00

Jedyne miejsce pod słońcem – wielka gala w Komorowie

52
W sobotę, 8 grudnia, odbyła się Wielka Gala w Domu Kultury „bez murów”. Poezję Aldony Kraus czytała Anna Polony, wystąpili artyści z Krakowa. Odbyła się również wystawa obrazów Andrzeja Pilicha. Koncert zorganizowany pod patronatem Krzysztofa Grabki – Wójta Gminy Michałowice, zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów KOMOROWIANIE.
Organizatorem wielkiej gali było Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów KOMOROWIANIE. Wieczór rozpoczął wernisaż malarski zatytułowany „Nasze miejsce” autorstwa Andrzeja Pilicha. Większość z prezentowanych na wystawie prac, które przedstawiają Komorów, została włączona do tomiku poetyckiego Aldony Kraus zatytułowanego „Jeden splot warkocza”. Pastele Andrzeja Pilicha są jego znakomitą ilustracją.
Koncert zatytułowany „Jedyne miejsce pod słońcem” oparty był na wierszach Aldony Kraus. Wystąpiła Anna Polony – znana polska aktorka, która tego wieczoru, wraz z Aldoną Kraus, poetką, czytała jej utwory z tomu „Jeden splot warkocza”. Wszystkie wiersze z tego tomiku poświęcone były miejscu i ludziom, które Aldona Kraus ukochała najbardziej, czyli Komorowowi i jego mieszkańcom.
Artystkom towarzyszyła Agata Bernadt, znakomita krakowska wokalistka, śpiewała pieśni do słów wierszy Aldony Kraus. Wokalistce towarzyszyli muzycy jazzowi: Adam Niedzielin – piano, Tomasz Kupiec – kontrabas oraz Leszek Szczerba – saksofon i klarnet.
W czasie trwania gali Lidia Kulczyńska-Pilich prezes Towarzystwa Komorowianie powiedziała, że Towarzystwo postanowiło ufundować medal, którym odznaczany będzie człowiek zasłużony dla życia społecznego Komorowa i okolic. W tym roku medalem imienia Julii Krassowskiej – zasłużony dla Miasta Ogrodu Komorów, odznaczona została pani Barbara Mrozowska, jedna z najstarszych mieszkanek Komorowa.
Również podczas uroczystej gali wręczona została statuetka autorstwa Doroty Dziekiewicz- Pilch „Muza pod klonem”. Statuetka ta wręczana będzie artystom i twórcom dzielącym się bezinteresownie swoim talentem. W tym roku wyróżniony został Witold Błaszczyk, mieszkaniec Komorowa, dobrze wszystkim znany, ponieważ od lat organizuje i prowadzi wiele imprez kulturalnych. Jest prezesem Stowarzyszenia Kulturalny Komorów i pomysłodawcą festiwalu Komorowska Jesień Muzyczna. Tegoroczną statuetkę wraz Towarzystwem Komorowianie ufundował i wręczył Witkowi Błaszczykowi ks. Andrzej Perczyński, proboszcz parafii w Komorowie.
Po koncercie została zorganizowana aukcja pasteli Andrzeja Pilicha. Cieszyła się dużym zainteresowaniem i większość zgromadzonych na wystawie obrazów została sprzedana. Pieniądze zasiliły kasę Towarzystwa Komorowianie i będę przeznaczone za cele statutowe towarzystwa.
Przed południem, również w komorowskiej szkole, odbyła się dyskusja na temat przeszłości i przyszłością polskich miast ogrodów. Dyskusję prowadził prof. Jeremi Królikowski.

Przedsięwzięcie było dotowane przez Gminę Michałowice w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała