14.10.2013 11:00

Jubileusz 90-lecia szkoły w Komorowie – widowisko teatralne „Przygody Ani nad Śniardwami”

65
W piątek, 11października, odbyło się widowisko teatralne „Przygody Ani nad Śniardwami” według scenariusza Niny Dunin. Przygotowało je Towarzystwo „Komorowianie”, a także szkolna grupa teatralna „Kurtynka”. W wieczorze uczestniczył Krzysztof Grabka, z żoną, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice oraz dzieci i młodzież.
Inscenizacja przedstawienia teatralnego Niny Dunin „Przygody Ani nad Śniardwami” przygotowana przez Towarzystwo Komorowianie oraz grupę teatralną Kurtynka była jednym w kilku działań uświetniających 90 rocznicę istnienia Szkoły Podstawowej w Komorowie oraz 20 rocznicę istnienia komorowskiego liceum.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w szkole już 7 października. Nauczyciele i uczniowie przygotowali gazetki ścienne, które ilustrowały historię szkoły. Wystawa fotograficzna przedstawiała klasy z poszczególnych roczników, a także przedstawiała szkołę na przestrzeni lat. Rozpisany został również konkurs poetyki zatytułowany „Moja szkoła”, również grupa teatralna „Kurtynka”, która działa pod opieką nauczycielek: Ewy Ciechomskiej i Małgorzaty Pajączek, zaprezentowała swoją 15-letnią historię istnienia. Z tej okazji wydane zostały różnego typy publikacje pamiątkowe, jak choćby folder szkoły czy tomik najlepszych wierszy konkursowych. Tuż przed przedstawieniem dzieci ze Szkoły Podstawowej zaprezentowały wiersze wyróżnione w konkursie poetyckim.

W przedstawieniu „Przygody Ani nad Śniardwami” wystąpili uczniowie i absolwenci szkoły. W rolę Ani wcieliła się Weronika Wierzbowska absolwentka komorowskiej szkoły, a obecnie uczennica liceum im. Julisza Słowackiego w Warszawie. Narratorem był Wojciech Sztyk, również absolwent komorowskiej szkoły i pruszkowskiej szkoły muzycznej, obecnie student na wydziale Kulturoznawstwa UW.
Świteziankę zagrała Marysia Strzałkowska, a Świteża – Tomek Paradowski. Grupę ważek i świerszczy oraz rozbawionych dzieci grali uczniowie – aktorzy grupy teatralnej „Kurtynka”.
Przedstawienie zostało przygotowane przez Ewę Cichomską i Małgorzatę Pajączek.
Po przedstawieniu i podziękowaniach wystąpiła autorka baśni na podstawie której powstało widowisko Nina Dunin wraz ze swoją siostrzenicą, która była pierwowzorem postaci Ani. Opowiadała o swoich inspiracjach i zafascynowaniu urokiem Mazur.
Przed przedstawieniem odbył się wernisaż „Czarowny świat” na którym zaprezentowane zostały obrazy Mai Nikodemskiej i Andrzeja Pilicha. Rysunki Mai Nikodemskiej ilustrują książkę „O Ani z niebieskimi skrzydełkami i ważkach w błękitnych kamaszkach” Niny Dunin. Po przedstawieniu można było kupić książkę jak również oryginały ilustracji, a także otrzymać dedykację od autorki.
Następnego dnia – w sobotę zaplanowana została uroczysta gala z okazji jubileuszu szkoły w Komorowie.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała