16.07.2018 08:20

Klub Świetliki

334
12 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka podpisał umowę na otrzymanie dofinansowania projektu pn. „Klub Świetliki” na kwotę 435 442,27 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

„Klub Świetliki” będzie działał w okresie od 20 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r. Wartość całkowita projektu wynosi 468 217,50 zł, z czego kwota dofinansowania dla gminy Michałowice to 435 442,27 zł, co stanowi 93 % całej wartości projektu. Wkład własny gminy wyniesie zatem 7%.

 

Wartość projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w 2018 r. – 72 032,50zł;

- w 2019 r. – 283 387,50 zł;

- w 2020 r. – 112 797,50 zł.

 

Świetliki to placówka wsparcia dziennego, która działa od października 2017 r. Dedykowana jest dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia z rodzin zamieszkujących na terenie naszej gminy.

 

Formuła opiekuńczo-wychowawcza w jakiej prowadzone były Świetliki, doskonale spełniła swoje zadanie. Dzieci miały możliwość odrabiania lekcji, uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i integracyjnych. Był też czas na zabawę, a także zajęcia plastyczne i sportowe. Odpowiednie ukierunkowanie zajęć bardzo dobrze wpłynęło na rozwój edukacyjny dzieci, ale również dało możliwość rozwijania pasji i umiejętności pracy w zespole. Oczywiście w trakcie zajęć był też czas na rozmowy i profilaktykę zachowań ryzykownych.

 

Do tej pory Świetliki funkcjonowały w Granicy dwa dni w tygodniu. W ramach projektu planowany jest rozwój placówki o jeszcze jedną lokalizację i wydłużenie funkcjonowania do 5 dni (ok. 4 godzin dziennie).

Podobne tematy: Klub Świetliki