22.03.2010 09:00

Kolektory słoneczne – spotkanie informacyjne w Komorowie

120
19 marca, w komorowskiej szkole, odbyło się spotkanie informacyjne nt. realizacji projektu zakupu i montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej. Zainteresowanie tym projektem jest ogromne. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.
Jest to już drugie spotkanie informacyjne na temat realizacji projektu, który polegał będzie na zakupie i montażu paneli słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w gospodarstwach domowych mieszkańców naszej gminy. Po pierwszym spotkaniu ponad 700 osób odpowiedziało pozytywnie (wypełniając ankietę) i wyraziło chęć zamontowania takich urządzeń w swoim gospodarstwie domowym. Projekt ten będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Podczas spotkania Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, wyraził satysfakcję z faktu, że planowany projekt cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Powiedział, że oczywiście nie mamy gwarancji, że przy tym podejściu uda nam się zdobyć dotacje unijne. Ale podkreślił, że fundusze unijne jeszcze się nie wyczerpały i jeśli nie uda się tym razem, to gmina złoży wniosek przy kolejnym naborze wniosków. Tak by ten projekt był na pewno zrealizowany w naszej gminie i mieszkańcy mogli korzystać z ekologicznej energii słonecznej. I dodał, że w najbliższych latach jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej będzie energetyka, w tym odnawialne źródła energii, a to pozwala pozytywnie myśleć o realizacji tego projektu – powiedział Krzysztof Grabka.
O szczegółach realizacji projektu mówił Remigiusz Górniak. Powiedział, że w dniach od 1 do 30 kwietnia, w sali konferencyjnej, będzie urzędował pracownik zaangażowany w ten projekt. Będzie udzielał szczegółowych informacji, odpowiadał na wszystkie indywidualne pytania i rozwiewał wątpliwości, a przede wszystkim będzie zbierał umowy mieszkańców. Zostały przygotowane trzy typy umów. W zależności wielkości zestawu, który będzie montowany na dachu. I tak pierwsza umowa została przygotowana dla rodzin od 1 do 3 osób, (w zestawie jest zbiornik 300 l współpracujący z 2 kolektorami), druga umowa - dla 4-6 osób (zbiornik 300 l i trzy kolektory słoneczne) i trzecia umowa przygotowana została dla rodzin największych, czyli od 7 do 9 osób w jednym gospodarstwie (w zestawie jest zbiornik 500 l i 5 kolektorów słonecznych). Koszt całkowity realizacji jednego zestawu ma wynosić od 14 tysięcy do 20 tysięcy. Natomiast użytkownik zapłaci od 15 do 25 procent tej kwoty. Będzie to wiadome w momencie pozytywnego przyjęcia projektu i podpisania wniosku. Jeśli uda się i projekt zostanie skierowany do realizacji teraz, to planowany termin realizacji projektu nastąpi w 2011 roku.
Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji projektu i wzory umów znajdują się na stronie http://www.michalowice.pl

Urząd Gminy Michałowice utworzył również elektroniczną skrzynkę kontaktową. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres solary@michalowice.pl
Został także uruchomiony numer bezpłatnej infolinii: 0 801 000 909. Pod tym numerem, w godzinach od 8.00. do 16.00. fachowcy będą odpowiadać na wszelkie pytania dotyczące aspektów technicznych projektu.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała