11.10.2011 10:00

Komorowska Jesień Muzyczana – koncert poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

6
W niedzielę, 9 października, odbył się w kościele w Komorowie koncert „Oto człowiek” poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Wystąpił zespół Imprevisti. Koncert zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalny Komorów. Patronat nad Komorowską Jesienią Muzyczną objął Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.
Komorowska Jesień Muzyczna to impreza cykliczna, od kilku lat organizowana przez Stowarzyszenie Kulturalny Komorów. W tym roku organizatorzy Komorowskiej Jesieni Muzycznej rozpoczęli od koncertu poświeconemu Ojcu świętemu. Jana Pawła II wspominał Władysław Terlecki, który wspaniale o nim mówił. Przypomniał fragment z książki Pamięć i tożsamość, w której Jan Paweł II zawarł myśl: „Naród istnieje «z kultury» i «dla kultury»”. Kultura narodu jest taką wartością, jakiej nie sposób przecenić. Zaś troska o kulturę jest troską o sam rdzeń, troską o samo serce narodu. W najtrudniejszych chwilach dla narodu, jak ukazuje historia Polski, kultura może okazać się potężną mocą wyprowadzającą z rozpaczy ku spełniającej się nadziei, z grobu do zmartwychwstania”. Ojciec święty powiedział również: „Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak tylko własna kultura, która okazała się w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg”. W tych słowach można odczytać papieskie przesłanie, wzywające do głębokiej troski o kulturę, jako czynnika budującego tożsamość narodu. Władysław Terlecki przypomniał także słowa papieża, który powiedział: „Wiara, gdy dojrzewa przeistacza się w kulturę. Zatem kultura jest najwyższą formą wiary.”
Po tych słowach zaprosił do wysłuchania występu zespołu wokalnego Imprevisti. Tworzą go studenci i absolwenci warszawskich uczelni. Zespół wystąpił w składzie: Marta Czarkowska – sopran, Anna Kuraś-Boruta – mezzosopran, Aleksandra Bil – alt, Kuba Grabowski – tenor, Adam Herda – baryton i Mateusz Irmiński – bas.
Występ chóru podzielony był na trzy sekwencje. W pierwszej części śpiewacy wykonali utwory okresu Renesansu, między innymi pieśni Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki. Druga część to były pieśni prawosławne, a wśród nich pieśni gruzińskie, pieśni Mikołaja Dyleckiego i Romualda Twardowskiego. W trzeciej i ostatniej części koncertu artyści wykonali utwory współczesne.
Wszystkie wykonane utwory miały charakter sakralny. Jak powiedział Władysław Terlecki jest to sztuka, która woła do Boga.
Artyści mają w swoim repertuarze również muzykę świecką polską i obcą, jak choćby pieśni Karola Szymanowskiego: Wyrzundzaj się, dziwce moje, A chtóz tam puka, Hej, wółki moje czy Romualda Twardowskiego: Jedźmy, Jasiu, Leć głosie po rosie. Obecnie zakres zainteresowań muzycznych zespołu Imprevisti rozszerzył się o utwory wszystkich epok -aż po współczesność.
Zespół wziął udział w dziewięciu konkursach. Ostatnim, a zarazem największym dotąd osiągnięciem zespołu jest zdobycie Grand Prix III Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego im. Wacława z Szamotuł (14 listopada 2009). W konkursie tym otrzymał również nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu patrona – Wacława z Szamotuł.