21.10.2012 18:00

Komorowska Jesień Muzyczana – koncert poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

33
W niedzielę, 20 października, odbył się w kościele w Komorowie koncert „Oto człowiek”. Wieczór poświęcony był Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II. Koncert zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalny Komorów. Patronat nad Komorowską Jesienią Muzyczną objął Krzysztof Grabka, wójt gminy. Gmina Michałowice finansuje komorowski cykl koncertów.
Komorowska Jesień Muzyczna jest imprezą cykliczną. W tym roku została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kulturalny Komorów już po raz ósmy. Październikowy koncert, podobnie jak w roku ubiegłym, został poświęcony papieżowi błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Wystąpili artyści w składzie: Justyna Stępień- Grozdew - sopran, Rafał Grozdew – tenor, Monika Polaczek-Przestrzelska - organy i Tomasz Kirszling – trąbka.
Artyści wykonywali utwory muzyki sakralnej, w szczególności różne aranżacje pieśni Ave Maryja, a także między innymi „Domine Deus” Antonio Vivaldiego, Largo z opery „Kserkses” Friderica Haendla, „Głos duszy” Adolphie Adama.
Koncert prowadziła Róża Stawierej ze Stowarzyszenia Kulturalny Komorów.
Natomiast Witold Błaszczyk, prezes Stowarzyszenia Kulturalny Komorów zaprezentował rozważania Ojca świętego na temat kultury i sztuki, która w znaczący sposób rozwinęła się i rozwija dzięki inspiracjom duchowym i religijnym.
Witold Błaszczyk przytaczał słowa Jana Pawła II mówiące o tym, że „Naród istnieje «z kultury» i «dla kultury»”. Kultura narodu jest taką wartością, jakiej nie sposób przecenić. Zaś troska o kulturę jest troską o sam rdzeń, troską o samo serce narodu. W najtrudniejszych chwilach dla narodu, jak ukazuje historia Polski, kultura może okazać się potężną mocą wyprowadzającą z rozpaczy ku spełniającej się nadziei, z grobu do zmartwychwstania”. Ojciec święty powiedział również: „Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi jak tylko własna kultura, która okazała się w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg”. W tych słowach można odczytać papieskie przesłanie, wzywające do głębokiej troski o kulturę, jako czynnika budującego tożsamość narodu.
Witold Błaszczyk zaprosił również wszystkich zebranych na koncert listopadowy, który odbędzie się 11 listopada w komorowskim kościele, wcześniej pod dębem niepodległości na Placu Paderewskiego mieszkańcy Komorowa będą śpiewać pieśni niepodległościowe i patriotyczne. Zapraszamy.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała