22.10.2013 08:00

Komorowska Jesień Muzyczna – koncert poświęcony Błogosławionemu Janowi Pawłowi II

16
W niedzielę, 20 października, odbył się w kościele w Komorowie koncert „Oto człowiek” poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
Wystąpili śpiewacy klasy wokalnej profesora Ryszarda Ćieśli Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Koncert zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalny Komorów. Patronat nad Komorowską Jesienią Muzyczną objął Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

Niedzielny koncert w cyklu koncertów „Komorowska Jesień Muzyczna” odbył się po raz dziewiąty. Zebranych gości, jak zwykle, przywitał Witold Błaszczyk, prezes Stowarzyszenia Kulturalny Komorów, który powiedział, że październikowe koncerty organizatorzy poświęcają Ojcu świętemu. Również niedzielny koncert „Oto człowiek” upamiętniał dzieło błogosławionego Jana Pawła II.
Słowa Ojca świętego czytała Aurelia Zalewska, radna gminna i jednocześnie członkini Stowarzyszenia Kulturalny Komorów. Aurelia Zalewska przypomniała fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II, które mówiły o miłości, zrozumieniu czym jest prawda, także słowa o ojczyźnie, życiu społecznym, dobru i złu.
W czasie koncertu wystąpili nauczyciele i studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Na fortepianie śpiewakom akompaniowała Dagmara Dudzińska. Wszyscy artyści uczyli lub uczą się w klasie wokalnej profesora Ryszarda Cieśli, który również wystąpił tego wieczoru. Ryszard Cieśla zaśpiewał między innymi Ave-Maria Rheinbergera. Wystąpili nauczyciele: Anna Mikołajczyk – sopran i AeRan Kim – sopran, a także studenci: Aleksandra Monkiewicz – sopran, Anna Daniluk – mezzosopran, Erni Deng – sopran, Marta Rosińska – sopran, Gaosheng Duan – baryton i Sungmin Kang – tenor.
Tego wieczoru artyści zaśpiewali między innymi utwory: Ave Maria Cacciniego, Ave verum Mozarta, pieśń „The Call” z cyklu pieśni mistycznych, „Quia respexit” aria z „Magnificat” Mozarta a także „Hoere Israel” aria z oratoirium „Eliasz” Mendelssohna.
Wszystkie śpiewane pieśni zachwycały i były jednocześnie modlitwą do Boga. Witold Błaszyczyk na wstępie koncertu powiedział: „Piękno jest jedną z doskonałych cnót przynależnych Bogu, dlatego przez długie wieki twórczość, dzieła sztuki, skoncentrowane były na Bogu, na oddaniu czci i chwały Stwórcy”. Niedzielny koncert wielbił Boga, a także jego najwierniejszego ucznia – Jana Pawła II.
Drugi koncert w cyklu Komorowska Jesień Muzyczna odbędzie się 10 listopada 2013. Zatytułowany jest „A to Polska właśnie”. Poświęcony będzie ojczyźnie. Wystąpi Włodek Pawlik – fortepian i Krzysztof Wakuliński – słowo. Zapraszamy.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała