14.01.2013 00:00

Koncert organowo-wokalny nt. Bożego Narodzenia

24
13 stycznia 2013 roku, w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach wystąpili: Magdalena Aparta – mezzosopran oraz Michał Sawicki – organy. Był to nie tylko koncert kolęd, ale głęboka artystycznie muzyczna inscenizacja nt. narodzin Jezusa.
13 stycznia w kościele w Michałowicach zaśpiewanych zostało 13 kolęd (plus jedna na bis). Koncert rozpoczął się wykonaniem na organach przez Michała Sawickiego uroczystej kompozycji „Voluntary III” ze zbioru „Ten Voluntaries for the Organ or Harpsichord”, op. V (wyd. London 1748 r.) XVIII-wiecznego angielskiego kompozytora Johna Stanleya (1712-1786).

Po czym – po odpowiednim muzycznym przejściu – harmonicznym powiązaniu Magdalena Aparta zaśpiewała po polsku i włosku napisaną przez siebie kolędę „W Betlejem w stajni” z muzyką serenady Franciszka Schuberta i wykonała XVI-wieczną włoską kolędę „Bambino divino”.

W drugiej części koncertu zostały wykonane kolędy zwiastujące narodziny Dzieciątka Jezus („Wśród nocnej ciszy”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Bóg się rodzi”, „Anioł pasterzom mówił”, „Przybieżeli do Betlejem”), a w trzeciej kołysanki dla maleńkiego Chrystusa leżącego w żłobku („Hej w dzień narodzenia”, „Gdy śliczna Panna”, „Lulajże Jezuniu”, „Jezus malusieńki”, „W żłobie leży”). Trzecią część stanowiło wykonanie w sześciu językach kolędy „Cicha noc”.

Harmonijnie powiązane były między sobą kolędy, ale i trzy części koncertu (aranżacje Michała Sawickiego). Poszczególne części koncertu oddzielały utwory polskich kompozytorów przełomu XIX i XX wieku: Władysława Żeleńskiego (1837-1921) Kolęda op. 38 nr 22 oraz Preludium na temat kolędy „W żłobie leży” op. 38 nr 15 oraz Gustawa Roguskiego (1839-1921) Preludium na temat kolędy „Hej, w dzień Narodzenia”.

Jako ostatnia została wykonana wspólnie z publicznością „Pieśń o narodzeniu pańskim” („Bóg się rodzi, moc truchleleje”).

Krzysztof Grabka – wójt gminy Michałowice podziękował artystom. – Polska, Europa ma wspaniałe kolędy. Udowodnili to dziś wieczorem zaproszeni do nas, do Michałowic artyści znakomitym wykonaniem tych utworów – powiedział wójt.

Koncert prowadziła Anna Szymańska, opowiadając o zaproszonych do Michałowic artystach oraz wykonywanych przez nich utworach, kompozytorach i tekstach.Magdalena Aparta i Michał Sawicki są laureatami wielu konkursów muzycznych.

Magdalena Aparta urodziła się w Łodzi, gdzie ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne im. H. Wieniawskiego jako wiolonczelistka. W 1988 r. rozpoczęła studia w Konserwatorium im. Giuseppe Verdiego w Mediolanie, gdzie uzyskała dyplomy trzech wydziałów: Śpiew Solowy, Muzyka Wokalno-Kameralna oraz Śpiew w Muzyce Barokowej. Ma w swoim dorobku główne role w operach lirycznych. Koncertowała we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Słowenii, Białorusi, USA i oczywiście w Polsce. Wydała kilka płyt. Od 1998 roku jest docentem śpiewu i muzyki wokalno-kameralnej w Szkole Muzycznej im. G. Donizetti w Sesto San Giovanni. Jest również poetką. Publikuje wiersze po polsku i włosku w prasie; jej utwory zostały opublikowane w 7 książkach włoskich i jednej polskiej - jako rezultat konkursów poetyckich, których była laureatką. Ma 4 córki i syna. Na stałe mieszka w Mediolanie.

Michał Sawicki, ur. w Warszawie. Studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie w 1999 r. uzyskał dyplom w klasie organów.
W 1999 r. założył zespół instrumentów barokowych Musica Dinamica. W latach 1990-93 pełnił obowiązki organisty w katedrze (dawn. kolegiacie) w Łowiczu. Od ukończenia studiów grał w Kościele Seminaryjnym, a od 2010 r. gra w kościele pw. św. Zygmunta w Warszawie, gdzie założył scholę gregoriańską.

Występował na licznych koncertach w Polsce, w kilku krajach europejskich, w Japonii i Korei Południowej.


W Betlejem, w stajni

Magdalena Aparta

W Betlejem, w stajni dzieciątko drzemie
Bóg wszechświata Pan
W ubóstwie wielkim przyszedł na ziemię
Jak przepowiedział nam
Gwiazda złota lśni na niebie, sławiac ten wielki cud
Aniolowie w białych szatach radości gloszą śpiew

Maria Panna Dziecię piastuje
tuli do piersi swej
Poczciwy Józef Je pielęgnuje
troszczy o Niego się
Mędrcy Wschodu znoszą dary dając Mu swoją cześć
Dzieciąteczko wsnosi dłonie i błogosławi nam

Patrzy na świat pełen bólu
smutne oczy ma
Złozę serce me dla tych tłumów
Dla was ja życie dam
Miłości dar
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak