03.10.2013 12:00

Koncert słowno-muzyczny upamiętniający bohaterów Boju pod Pęcicami

26
W szkole w Nowej Wsi odbył się koncert słowno-muzyczny upamiętniający żołnierzy walczących w powstaniu warszawskim, a także żołnierzy – bohaterów boju pod Pęcicami w 1944 roku. W koncercie uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy, kombatanci, dyrektorzy i nauczyciele gminnych szkół, a także młodzież.
Koncert słowno –muzyczny prowadzili uczniowie szkoły z Nowej Wsi. Przypomnieli, że tym roku odbył się po raz dziesiąty Rajd Pęcicki. Pomysł organizowania rajdu pod pomnik – mauzoleum w Pęcicach był inicjatywą nowowiejskich nauczycieli. Szybko jednak przerodził się w turystyczno- patriotyczną imprezę o zasięgu gminnym. Od lat młodzież z gminnych szkół w Komorowie, Michałowicach i Nowej Wsi pieszo wędruje pod pomnik. Młodzież wie, że mogiła w Pęcicach jest wyjątkowa wśród polskich nekropolii, ponieważ ofiary spoczywają w miejscu, w którym poległy. Dodatkowo dla młodzieży ważne jest to, że Pęcice, leżą nieopodal, w sąsiedztwie, są ważnym punktem na mapie naszego regionu. Podczas organizacji kolejnych Rajdów uczniowie poznawali bohaterów Boju pod Pęcicami, tych którzy polegli jak również tych, którym udało się przeżyć. Im – Orlętom Pęcicckim dedykowany był koncert.
Zanim jednak koncert rozpoczął się Krzysztof Grabka, wójt, który od lat obejmuje patronat nad wydarzeniem, wręczył nagrody w konkursie poetycko-plastycznym „Ci, co zginęli w walce”. Nagrodę wójta za najlepszą pracę plastyczną otrzymała Maria Judycka z Gimnazjum w Nowej Wsi. Natomiast w konkursie poetyckim nagrodę wójta otrzymał Jan Grzanka z Gimnazjum w Nowej Wsi za wiersz „Tego dnia w Pęcicach”.
W konkursie plastycznym zostali wyróżnienie uczniowie: Marek Kosiński z Komorowa, Adrian Figat z Nowej Wsi, Zuzanna Bziuk z Nowej Wsi, Katarzyna Goździkowska z Komorowa, Julia Pietrzak z Michałowic, Johannes Utri i Maria Świątek z Nowej Wsi. W konkursie poetyckim zostały wyróżnione utwory: wiersz „Poległy” – Natalia Pająk z Komorowa, „Harcerski szlak” – Violetta Wierzbicka.
Nagrodzeni zostali również uczniowie – twórcy gry planszowej „Pęcice ‘44” – Maciej Nakoniecznik i Marek Rudziński z gimnazjum w Komorowie, a także Daniel Wolborski, nauczyciel historii. Daniel Wolborski powiedział, że obecnie pracują nad stworzeniem komiksu na temat boju pod Pęcicami. Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy w tym roku zorganizowali turniej gry planszowej „Pęcice’44” – promując jej walory dydaktyczne. Zwycięzcami turnieju byli: Mikołaj Kubicki i Filip Flis. Natomiast turniej zorganizowali: Jan Grzanka, Johannes Utri, Tomasz Trzeciak i Antoni Rzepa. Gratulujemy!
Wśród wykonawców koncertu słowno-muzycznego byli uczniowie szkół gimnazjalnych z Komorowa, Michałowic i Nowej Wsi, a także uczniowie z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Wystąpił chór „Leśne ptaki” ze Szkoły Muzycznej i Ogniska Muzycznego w Laskach. Uczniowie zaśpiewali: Pan jest mocą z Taize oraz Nieście chwałę, mocarze, Mikołaja Gomólki.
Uczniowie z naszych szkół prezentowali głównie wiersze napisane przez swoich kolegów. I tak między innymi wiersz „Deszcz nad Pęcicami” Basi Kubiak recytował Michał Wanke, wiersz „Matka” Agaty Czaplarskiej recytowała Katarzyna Zawistowska. A także utwór Mariana Hemara „Piosenkę o cmentarzu na Łyczakowie” recytowała Teresa Tomczak. Uczniowie również śpiewali. Na zakończenie koncertu zaśpiewali piosenkę Czesława Niemena Sen o Warszawie.
Ewa Dymura, dyrektor szkoły w Nowej Wsi, podziękowała wszystkim uczniom występującym i uczniom zaangażowanym w organizację koncertu za ogromne wzruszenia. Powiedziała, że jest zachwycona i szczęśliwa, że pracuje z tak wspaniałą młodzieżą. Podziękowała gościom, przede wszystkim kombatantom za uczestnictwo w imprezie. Podziękowała również nauczycielom, szczególnie Elżbiecie Gąsior, Beacie Wiszniewskiej i Tomaszowi Matuszewskiemu za duży wkład w organizację tej imprezy.
Następnie wszystkich zebranych gości, zaproszonych gości z Lasek, zaprosiła na słodki poczęstunek.
Ewa Dymura zaprosiła też na przyszły rok, na 11 Rajd Nowa Wieś – Pęcice.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała