19.12.2022 16:20

MICHAŁOWICKIE WIECZORY Z MUZYKĄ KLASYCZNĄ – MARIA STERCZYŃSKA I GOŚCIE

115
Mistrzyni i jej uczniowie w koncercie kończącym cykl „Michałowickich Wieczorów z Muzyką Klasyczną” w 2022 roku.

Dziesiąty, ostatni koncert z cyklu „Michałowickich Wieczorów z Muzyką Klasyczną” odbył się w minioną niedzielę, 18 grudnia. Sala multimedialna Urzędu Gminy Michałowice ponownie wypełniła się miłośnikami muzyki poważnej. A w repertuarze ostatniego koncertu znalazły się dzieła tak znakomitych kompozytorów jak: Max Bruch, Ludwig van Beethoven, Luigi Boccherini, Claude Debussy i Robert Schumann.

Podobnie jak w przypadku dotychczasowych muzycznych wieczorów, ten również należał do tych z najwyższą sztuką i wyjątkowym talentem, którym tym razem prof. Maria Sterczyńska podzieliła się z młodymi i niezwykle utalentowanymi muzykami – Hanną Szczęsną i Piotrem Oleszem.

prof. Maria Sterczyńska

Maria Sterczyńska urodziła się w Nysie. Naukę gry na fortepianie zaczęła w wieku 4 lat. Państwową Szkołę Muzyczną I st. ukończyła w rodzinnym mieście, następnie kontynuowała edukację w Państwowej Szkole Muzycznej II st. W Opolu, którą ukończyła z wyróżnieniem. W 1981 roku ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie fortepianu prof. Cz. Stańczyka i w klasie kameralistyki fortepianowej prof. U. Bożek-Musialskiej.

W latach 1980-1984 była pracownikiem macierzystej uczelni, jednocześnie prowadząc działalność koncertową. Po 11 latach przerwy, poświęconej wychowaniu dzieci, wróciła do aktywności zawodowej. Od 1995 roku pracuje w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Współpracowała lub współpracuje jako akompaniator z A. Orkiszem, P. Hausenplasem, M. Flaksmanem, P. Głombikiem, S. Firlejem, A. Wróblem, T. Strahlem, P. Reichertem, S. Kamasą, S. Neustroevem, D. Mizerą, D. Severinem, A. Bukacem, R. Duziem, M. Zdunikiem.

Jako kameralistka towarzyszyła wielu młodym wykonawcom w konkursach krajowych (Poznań, Bydgoszcz, Elbląg, Warszawa i in.) i międzynarodowych (Liezen, Varpalota, Moskwa, Poznań, Warszawa), wspierając ich w uzyskiwaniu nagród (ok. 40 laureatów) i wielokrotnie otrzymując nagrody indywidualne za walory artystyczne wykonania partii fortepianu. W 2005 roku była oficjalnym pianistą Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. W. Lutosławskiego.

Prowadzi aktywną działalność koncertową zarówno jako akompaniator, jak i w duecie fortepianowym z mężem Jerzym Sterczyńskim. Występowała we Francji, Włoszech, Austrii, na Węgrzech i w Tajlandii.

Jako pedagog wychowała wielu laureatów konkursów kameralnych (Wrocław, Oleśnica, Sochaczew, Warszawa). Jej uczniowie i studenci uzyskali ponad 100 nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych. Została odznaczona nagrodą Ministra Kultury Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz nagrodami indywidualnymi Dyrektora Szkoły i Centrum Edukacji Artystycznej.

Hanna Szczęsna

Wiolonczelistka, uczennica OSM II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie, w klasie prof. Piotra Hausenplasa. W 2017 r. ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Warszawie w klasie wiolonczeli pani Danuty Stradowskiej. Laureatka I nagród w I, II oraz III Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Leona Szymłowskiego w latach 2015, 2016 i 2017. Stypendystka Ministra Kultury w roku szkolnym 2016/2017. W 2018 r. zajęła II miejsce w Międzynarodowym Konkursie „Talents for Europe” w Dolnym Kubinie na Słowacji w kategorii zespołów kameralnych. W 2019 roku zdobyła I nagrodę w XIII Międzynarodowym Konkursie im. Jana Vychytila w Pradze. W tym samym roku zajęła II miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym Cellolove w Krakowie, a także II miejsce solo oraz III miejsce z zespołem kameralnym w Międzynarodowym Konkursie „Talents for Europe”. Jest laureatką I miejsca XIII Konkursu Młodych Wiolonczelistów we Wrocławiu. W roku 2020 zdobyła III nagrodę w XXI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankach, a w 2022 – II nagrodę w Gustav Mahler Cello Prize. Brała udział w programie Concertgebouworkest Young 2020/2021 oraz European Union Youth Orchestra 2022. Od 2018 roku stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Piotr Olesz

Wiolonczelista z Gdańska, obecnie (od 2021 r.) uczeń OSM II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie, w klasie prof. Stanisława Firleja oraz Piotra Hausenplasa. Od najmłodszych lat Piotr wykazywał ogromne zainteresowanie muzyką i dużą muzyczną wrażliwość. Od 2013 roku uczęszczał do OSM I i II stopnia w Gdańsku do klasy wiolonczeli, którą prowadziła Pani profesor Jadwiga Ewald. W trakcie 8 lat nauki Piotr uczestniczył w wielu konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, zajmując czołowe miejsca m.in.: I miejsca w Międzynarodowych Konkursach Wiolonczelowych w Dolnym Kubinie (2016, 2018), w Pradze (2018, 2020) oraz Sztokholmie (2021). Był również Finalistą I Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego w Grazu (2020). Swój warsztat udoskonalał pod kierunkiem takich nauczycieli jak: Kazimierz Michalik, Marcin Zdunik, Adam Krzeszowiec czy Edward King. Piotr jest stypendystą Funduszu od 2019 roku.

Projekt „Michałowickie wieczory z muzyka klasyczną” został zorganizowany w ramach budżetu obywatelskiego gminy Michałowice.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także