28.11.2016 16:40

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w Gminie Michałowice

286
Praca, którą wolontariusze wykonują nieodpłatnie, która bierze się z potrzeby serca i chęci pomocy osobom potrzebującym, jest nie do przecenienia. Doskonałą okazją, by podziękować wolontariuszom za ich trud oraz by zaprezentować mieszkańcom naszej gminy jak wiele wysiłku wkładają w niesienie pomocy, była uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

26 listopada w sali multimedialnej urzędu gminy w Michałowicach odbyła się uroczystość, której gośćmi honorowymi byli wolontariusze z naszej gminy. Wolontariusze, którzy pracują dobrowolnie i z własnej woli chcąc pomagać innym – słabszy i potrzebującym. Niestawiający przy tym żadnych warunków i nieoczekujący wynagrodzenia.

 

Uroczysta gala to również okazja do wręczenia specjalnych wyróżnień szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom działającym na rzecz instytucji i organizacji z terenu gminy Michałowice. Wyróżnień, które na podstawie zgłoszeń są nadawane przez wójta gminy Michałowice. Ta forma podziękowania ma także dodatkowy cel, którym jest promowanie pozytywnych postaw, promowanie idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców do zaangażowania się w wolontariat oraz kształtowanie więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

 

Wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka wręczając wyróżnienia podkreślił, iż nie jest łatwą sprawą bezinteresownie poświęcić swój czas na rzecz innych. Jest to bardzo cenna praca, którą wolontariusze ofiarowują z potrzeby własnego serca pomagając sąsiadom, przyjaciołom i wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Równie nieocenioną pomoc wolontariuszy można było zauważyć podczas różnego rodzaju wydarzeń, jakie w ostatnim roku odbywały się na terenie naszej gminy. Za to wszystko składam  serdeczne podziękowania i proszę o jeszcze – mówił wójt, Krzysztof Grabka.

 

W części oficjalnej gali, którą poprowadził koordynator Gminnego Centrum Wolontariatu, Marek Piątkowski oprócz uroczystego wręczenia wyróżnień znalazły się także prezentacje działań nagrodzonych wolontariuszy. Następnie wszyscy gości udali się na parking przed Urzędem Gminy gdzie najmłodsi adepci OSP w Nowej Wsi zaprezentowali przykładową akcję ratowniczą związaną z wypadkiem drogowym. Mimo młodego wieku przyszłych strażaków pokaz wyglądał bardzo profesjonalnie i nawet przez chwilę nie było wątpliwości, kto i jak ma postępować.

 

Po pokazie uczestnicy powrócili do holu urzędu gdzie czekały na nich atrakcje w postaci stoiska z grami multimedialnymi, kącika malowania toreb na zakupy, a także kawiarenka i pokaz robienia lizaków, które również można było samemu modelować. 

   

Organizatorem tegorocznej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice we współpracy z organizacjami i instytucjami zgłaszającymi wolontariuszy do wyróżnienia.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak
Podobne tematy: Sala multimedialna UG, GOPS

Zobacz także