20.11.2012 13:00

Nowy, stary sołtys Pęcic Małych

31
W poniedziałek, 19 listopada, odbyło się zebranie wyborcze w Pęcicach Małych. Nowym sołtysem Pęcic Małych został Zdzisław Krupa. Zebranie zwołał Krzysztof Grabka, wójt gminy, a prowadziła je Zofia Idzikiewicz, sekretarz gminy.
Wybór nowego sołtysa Pęcic Małych był konieczny, po tym, jak Aleksandra Warsztocka, poprzednia sołtys, złożyła rezygnację z funkcji. Poniedziałkowe zebranie miało na celu wyłonienie nowej osoby, która z entuzjazmem i społecznie zajęłaby się sprawami wsi Pęcice Małe.
W zebraniu wyborczym uczestniczyło prawie czterdzieści osób, z 363 uprawnionych do głosowania.
Głosowano jedną kandydaturę – Zdzisława Krupy.
Głosowanie było tajne, nadzorowała mu komisja wyborcza, utworzona z mieszkańców Pęcic Małych w składzie: Grażyna Lebiedziewicz – Kachel, Krzysztof Majewski i Michał Dzięgielewski.
W wyborach na nowego sołtysa - Zdzisława Krupę głosowało 37 osób, 34 poparły go, a 3 osoby zagłosowały przeciw tej kandydaturze.
Zdzisław Krupa jest wieloletnim mieszkańcem wsi Pęcice Małe, przed wielu laty sprawował już funkcję sołtysa. Mieszkańcy świetnie go znają jako człowieka otwartego i przyjaznego i chętnie udzielającego na rzecz wsi i jej mieszkańców.
Nowemu sołtysowi pogratulował Krzysztof Grabka, wójt gminy. Powiedział, że bardzo go ucieszył fakt, że Zdzisław Krupa zgodził się kandydować i liczy na owocną współpracę.
Paweł Rajski, przewodniczący Rady Gminy Michałowice, powiedział, że Zdzisława Krupę zna od lat, z czasów gdy poprzednio był sołtysem Pęcic Małych. I zawsze świetnie im się współpracowało.

Nowemu, staremu sołtysowi zebrani mieszkańcy życzyli sukcesów w pracy na stanowisku sołtysa Pęcic Małych.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała