22.01.2024 13:10

O możliwości budowy świetlicy wiejskiej w Opaczy Małej – informacja wójt gminy

90
15 stycznia br. wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka spotkała się z mieszkańcami Opaczy Małej i rozmawiała o możliwości przeznaczenia działki nr ewid. 124/1 na gminna świetlicę.

Drodzy Mieszkańcy,

chciałabym podzielić się z Wami rezultatami ostatniego spotkania dotyczącego zagospodarowania działki nr ewid. 124/1 w obrębie 9 Opacz Mała.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia celu, jakim było omówienie kreatywnych pomysłów na zagospodarowanie tej przestrzeni. Niezbyt dużej, ale po wielu staraniach - naszej własnej

Tym samym zmierzamy do realizacji zobowiązania, że w każdej miejscowości będzie miejsce integrujące społeczność - świetlica wiejska.

Gmina przejęła działkę, która była we władaniu wspólnoty Opacz Mała. Działki składające się na drogę dojazdową znajdującą się w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego również są w rękach gminy Michałowice. Omawiana działka o powierzchni ok. 1603m2, w swoich granicach zawiera się w czterech różnych obszarach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Mała” podjętego Uchwałą Nr XXVI/314/2017 z dnia 14.09.2017 r., tj.

– teren o powierzchni ok. 768m2 w obszarze 15USM/MN stanowiącym tereny zabudowy usługowej, składów, magazynów oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- teren o powierzchni ok. 278m2 w obszarze 35KDD stanowiącym tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;

- teren o powierzchni ok. 258,5m2 w obszarze 48WR stanowiącym tereny rowów melioracyjnych;

- teren o powierzchni ok. 298,5m2 w obszarze 16USM/MN stanowiącym tereny zabudowy usługowej, składów, magazynów oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren ten w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest na cele mieszkaniowe, usługowe, składowe i magazynowe, co spotkało się z akceptacją ze strony Mieszkańców dla takiego sąsiedztwa planowanej inwestycji.

W czasie zebrań ogólnych Mieszkańcy wskazywali, że działka powinna zostać przeznaczona na budowę świetlicy wiejskiej, dlatego zaprezentowaliśmy trzy koncepcje różniące się wielkością budynku. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali koncepcję nr 3 – świetlicę o największej powierzchni, a zatem mającą największy potencjał dla rozwijającej się miejscowości. Rysunek prezentuję poniżej. Po dyskusji na temat ewentualnego umieszczenia placu zabaw na obszarze działki oznaczonym w planie miejscowym symbolem 16USM/MN, Mieszkańcy wyrazili zgodę na ten pomysł.

Po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy na realizację budowy świetlicy wiejskiej, przystąpimy do opracowania szczegółowej koncepcji projektowej, obejmującej również aranżację funkcji i pomieszczeń.

Dziękujemy za aktywny udział i wspólne podejmowanie decyzji. Będziemy Was informować na bieżąco w sprawie dalszych kroków

Małgorzata Pachecka

Wójt gminy Michałowice

grafika prezentująca położenie działki

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji