05.05.2011 11:45

OBCHODY 3 MAJA
Muzyczny Maj
w Michałowicach

20
3 maja w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na wieczornej mszy została poświęcona rzeźba Jana Pawła II, która od momentu beatyfikacji papieża znajduje się na ołtarzu. Po mszy odbyło się widowisko słowno-muzyczne pt. „Pomiędzy światem a nami”. Poezję Karola Wojtyły i ks. Jana Twardowskiego recytował Jerzy Zelnik, utwory ze słowami tych poetów zaśpiewała solistka Teatru Wielkiego w Warszawie Justyna Reczeniedi (sopran). Grał zespół „Con Passione”, w składzie: Kamila Szalińska-Bałwas – skrzypce, Michał Pindakiewicz – gitara, Jerzy Cembrzyński – kontrabas, Marcin Olak – gitara.
Wszystko to działo się w kontekście obchodów 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystościom towarzyszył poczet sztandarowy 13. Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej „Orlęta” im. Orląt Lwowskich, działającej przy Zespole Szkół w Michałowicach. Wartę honorową pełnili uczniowie Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego, ale do drużyny należą również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.

Ks. Leon Firlej – proboszcz parafii Michałowice-Opacz, jak zwykle na taką okoliczność, wygłosił piękne, patriotyczne kazanie: - Dziś obchodzimy3-majowe święto Matki Bożej, która obdarza nas swoją opieką. Kierujemy nasze serca na Jasną Górę. Umiłowała Matka Boża naszą ziemię. Jasna Góra to miejsce, gdzie bardzo mocno bije polskie serce. Przychodzili tam Polacy, kiedy przeżywali chwile grozy, klęski, ale też radości. Stamtąd Matka Boża zagląda do naszych serc i sumień, i pyta, czy czynicie wszystko, by w naszym kraju panowała zgoda i sprawiedliwość? Czy czynicie wszystko, co mój syn powie? Kiedy 220 lat temu 3 maja spod Zamku Królewskiego w Warszawie wyruszyła procesja do katedry, ocknął się duch w narodzie i sejm uchwalił nową konstytucję. W naszym narodzie zawsze będzie duch, który potrafi Polaków zjednoczyć. Patrzymy na człowieka, który został wyniesiony na ołtarze. Jesteśmy dumni z naszego Polaka. Nasz rodak patrzy na nas z michałowickiej rzeźby.

Rzeźba Jana Pawła II została umieszczona nad ołtarzem michałowickiego kościoła, wśród rzeźb innych świętych. Wszystkie te rzeźby wykonał absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Marek Szczepanik. Jak powiedział, praca nad rzeźbą papieża trwała z przerwami 3 lata.

Na mszy rzeźbę Jana Pawła II poświęcił ks. Maciej Cholewa – dziekan Dekanatu Raszyńskiego, proboszcz parafii św. Szczepana w Raszynie.

Po mszy odbył się pierwszy koncert VIII Muzycznego Maja w Michałowicach.

Pomysłodawca, inicjator oraz organizator michałowickich muzycznych majów, menedżer Zbigniew Szymański, witając publiczność, przypomniał, że to śp. wójt Roman Lawrence podjął decyzję, by w Michałowicach odbywały się muzyczne maje. Jak powiedział: - Ubiegłoroczny Muzyczny Maj zadedykowany był Romanowi Lawrence, a tegoroczny Janowi Pawłowi II. Jakże wielki wzór otrzymaliśmy od papieża Polaka, a jak mało z niego korzystamy.

„Pomiędzy światem a nami” to tytuł wiersza księdza Jana Twardowskiego, który jakże dobrze oddaje to, co zostało przedstawione w widowisku słowno-muzycznym. Jerzego Zelnika, faraona w filmie „Faraon” (reżyseria Jerzy Kawalerowicz) oraz odtwórcę wielu ról nie trzeba przedstawiać. Przypomnijmy tylko, że należy on do tej starej, dobrej szkoły aktorskiej, kiedy to uczono perfekcyjnej dykcji, a przepustką do sztuki aktorskiej było dogłębne zrozumienie i umiejętność recytacji poezji. Z takim kunsztem słowa mówionego mieliśmy do czynienia podczas widowiska. Młoda artystka Justyna Reczeniedi (sopran) – solistka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej wydawałoby się, że nie miała łatwego zadania. Widowisko warte jest wnikliwej recenzji, analizy ze względu na głębię intelektualną i walory artystyczne. My ograniczmy się do jednego przykładu. Najpierw Jerzy Zelnik recytował wiersz ks. Jana Twardowskiego pt. „Miłość” (Nie łam rąk swych na próżno), a następnie utwór ten zaśpiewała Justyna Reczeniedi. Śpiewaczka jest ostatnią uczennicą legendarnej Bogny Sokorskiej „Słowika Warszawy” i kontynuuje jej styl belcanto, polegający na ozdobności śpiewu, pełny efektów wirtuozowskich. Justyna Reczeniedi jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem) oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedza polonistyczna z pewnością przydała się jej przy budowaniu interpretacji utworu. Zaśpiewała nie tylko perfekcyjnie, ale i w sposób doskonały, w obecności mistrza Zelnika, zinterpretowała wiersz.

Integralną częścią spektaklu słowno-muzycznego, dopełnieniem poetyckiego słowa, była muzyka wykonana przez zespół „Con Passione”. Autorem muzyki i aranżacji (oraz założycielem zespołu) jest Jerzy Cembrzyński. Jak powiedział w Michałowicach, nie jest to grzeczna muzyka (ale np. z elementami rocka), tak jak nie do końca jest grzeczna poezja księdza Twardowskiego.

- W Polsce święta kościelne są pełne patriotyzmu – powiedział wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. - Dzisiaj dodatkowo w Święto 3 Maja dziękujemy za włączenie w poczet świętych naszego papieże Jana Pawła II, wielkiego myśliciela i patriotę, którego docenili nie tylko rodacy, ale cały świat. Ilekroć jestem u naszych przyjaciół we Włoszech, Włosi traktują naszego papieża jak swojego, szanują go i podziwiają. Chciałem podziękować za ten wspaniały koncert, który uświetnił dzisiejsze uroczystości. Warunki, nam publiczności, postawiono ciężkie: wolno nam było klaskać dopiero po występie.

* * *

Długi, bo trwający od 30 kwietnia do 3 maja, czas wolny od pracy, był w naszej gminie nie tylko czasem odpoczynku, ale i refleksji, nad duchem, który, jak powiedział ks. Firlej, ocknął się w narodzie, 3 maja 1791 roku.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak