06.07.2012 14:18

Ognisko w Suchym Lesie, 30 czerwca 2012r.

5
30 czerwca 2012 odbyło się w Suchym Lesie ognisko organizowane w ramach ogólnopolskiego Programu Czerwiec Aktywnych Społeczności.
Wydarzenia w ramach programu kierują się 3 zasadami: obywatelskości – wydarzenie jest organizowane przez mieszkańców, współdziałania – wydarzenie jest realizowane we współpracy z instytucją, społeczności – wydarzenie jest kierowane do konkretnej społeczności.Hasłem Czerwca Aktywnych Społeczności jest „Zróbmy coś dla siebie i naszych społeczności”. Współorganizowanie imprezy w Suchym Lesie zostało wpisane w projekt Systemowy Aktywnie Do Rozwoju realizowany przez GOPS, gdyż jest zgodny z założeniami projektu, przyczynia się do aktywności społecznej odbiorców i otoczenia jak również jest zgodny z zadaniami ośrodka tj. środowiskową praca socjalną – organizowaniem społeczności lokalnej, co ma prowadzić do jej integracji i zacieśnienia więzi sąsiedzkich.Ognisko sołeckie zostało przygotowane we współpracy z mieszkańcami wsi na czele z sołtys Joanną Jabłońską-Sztyk i Radą Sołecką, uczestnikami projektu systemowego oraz pracownikami ośrodka.W trakcie spotkania poddano pod dyskusję pomysł ustanowienia dla Suchego Lasu święta, które mogłoby stanowić, podobnie jak w innych miejscowościach gminy, coroczne wydarzenie kierowane do mieszkańców.W wyniku głosowania wybrano „Sucholeskie bajanie” autorstwa Andrzeja Wieciecha. Przeprowadzono też konkurs na najlepszy wypiek.


Komisja w składzie: Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka, Hanna Jabłońska i Anna Michałowska (była sołtys Suchego Lasu) zdecydowała, że najlepsze ciasto upiekła Iwona Ciemińska. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Sztyk, a trzecie Hanna Tumiłowska.Oczywiście nie zapomniano o najmłodszych – był dla nich ogródek plastyczny, malowanie buziek i słodki poczęstunek.


Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Urząd Gminy Michałowice