27.09.2013 14:00

Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Granica

26
25 września odbyło się zebranie Mieszkańców Osiedla Granica. W zebraniu wzięło udział 55 mieszkańców Granicy, odbyło sie ono w szkole w Nowej Wsi. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, a także Ewa Borzymowska, Aurelia Zalewska i Przemysław Majtyka, radni z terenu gminy Michałowice.
Zebranie zwołała i prowadziła Dominika Małgowska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Granica, która na poczatku przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla. W tym roku została ogrodzona i uporządkowana działka gminna, na której powstaje plac zabaw dla dzieci z oświetleniem, ławkami, ścieżkami, skwerem, sceną i zielenią. Zostały zakupione i zamontowane nowe kosze na śmieci. Trwa wykonanie tablic informacyjnych z mapą i stojakiem na rowery, termin realizacji tego zadania planowany na październik br. Zarząd zorganizował również imprezę integracyjną dla mieszkańców Granicy „Powitanie wiosny”, jak również uczestniczył w Dniach Gminy Michałowice.

W kolejnym punkcie zebrania mieszkańcy zadecydowali o rozdysponowaniu środków funduszu osiedla na 2014 rok, które wynoszą 50 028, 10 zł :
- 20 028,10 zł - zostanie przeznaczone na wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ulicy Pruszkowskiej pod planowaną świetlicę osiedlową,
- 9 700 zł - na zakup i instalację tablic ogłoszeniowych,
- 6 000 zł - na zakup namiotu z PCV, krzeseł i stołów na imprezy plenerowe dla mieszkańców,
- 4 800 zł - na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dorosłych mieszkańców Granicy,
- 5 000 zł - na organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka,
- 2 500 zł - na organizację zabaw dla dzieci podczas Pikniku Strażackiego,
- 2 000 zł - na aktywizację seniorów i osób dotkniętych chorobą Parkinsona poprzez uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczych

Następnie zgłaszano wnioski do budżetu, wśród których znalazły się m.in. wymiana i naprawa nawierzchni ulic, wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę świetlicy, wykonanie oświetlenia ulicznego czy wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Kolejny ważny wniosek, który zgłosił Zarząd Osiedla Granica to wykonanie wspólnie ze starostwem powiatowym inwestycji polegającej na wymianie światła pulsującego na pełną trój-świetlną sygnalizację uruchamianą manualnie przez przechodniów przy przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi (ul. Główna), a także wykonanie, również wspólnie ze starostwem i zarządem WKD, projektu na budowę ulicy Warszawskiej wraz z przejściem dla pieszych do ulicy Pruszkowskiej.

W sprawach wniesionych mieszkańcy zgłaszali indywidualne spostrzeżenia i uwagi.

Dominika Małgowska, przewodnicząca Zarządu, na początku zebrania dziękowała mieszkańcom i gościom za przybycie. Szczególnie podziękowała Przemysławowi Majtyce, radnemu z Granicy. Powiedziała, że są „młodym zarządem”, który wiele spraw dopiero poznaje, dlatego jego pomoc i wsparcie jest nieocenione. Przypomnijmy, Osiedle Granica zostało wyłonione z Osiedla Komorów – Granica. Rozdysponowanie środków budżetu sołectwa odbyło się dopiero drugi raz, dlatego członkinie Zarządu i przewodnicząca cenią sobie współpracę z wójtem i radnymi z terenu naszej gminy.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała