07.09.2012 11:00

Osiedle Granica - wybory

394
We czwartek, 6 września, mieszkańcy Granicy wybrali swoich przedstawicieli do Zarządu Osiedla Granica. Przewodniczącą została Dominika Małgowska. Do zarządu weszły: Marta Łukaszewicz, Agnieszka Paradowska, Ewa Izdebska i Wisława Rozmus. W zebraniu wyborczym uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy, Paweł Rajski, przewodniczący Rady Gminy i radni, a także Zofia Idzikiewicz, sekretarz gminy, która prowadziła zebranie wyborcze.
W zebraniu wyborczym uczestniczyło ponad 120 mieszkańców Granicy. Jego celem było wyłonienie przewodniczącego i 4 członków Zarządu Osiedla Granica.
Przypomnijmy, Osiedle Granica jako jednostka pomocnicza zostało utworzone pod koniec ubiegłego roku. Decyzję tę przeprowadziły konsultacje społeczne. Utworzone zostało ono z podziału Osiedla Komorów (Komorów, Granica) na dwie jednostki pomocnicze: Osiedle Komorów i Osiedle Granica.
Podczas zebrania wyborczego na przewodniczącego kandydowały dwie osoby: Dominika Małgowska, której kandydaturę zgłosił Przemysław Majtyka, radny z Granicy oraz Krzysztof Gregorek. Przewodniczącą Zarządu została Dominika Małgowska, głosowało na nią 105 osób. Natomiast w skład Zarządu Osiedla Granica weszły: Marta Łukaszewicz, głosowało na nią 99 osób, Agnieszka Paradowska, poparło ją 90 osób, Ewa Izdebska, jej kandydaturę poparło 78 mieszkańców i Wisława Rozmus, na którą głosowało 76 osób. Gratulujemy!
Dominika Małgowska, nowa przewodnicząca Zarządu Osiedla mieszka w Granicy od urodzenia, ukończyła filozofię. Zawodowo zajmuje się pisaniem i koordynowaniem projektów z funduszy unijnych. Jest również zaangażowana w działania kulturalne na terenie naszej gminy.
Krzysztof Grabka gratulował członkom i przewodniczącej wielu sukcesów w działalności społecznej na rzecz mieszkańców Granicy. Powiedział, że liczy na owocną współpracę. Jednocześnie zaprosił wszystkich mieszkańców na uroczystości związane z otwarciem nowej siedziby Urzędu Gminy i festyn z okazji Dni Gminy Michałowice.
W zebraniu wyborczym uczestniczył Paweł Rajski, przewodniczący Rady Gminy, radni: Aurelia Zalewska, Ewa Borzymowska, Anna Olak-Popko i Przemysław Majtyka, a także Zofia Idzikiewicz, sekretarz gminy, która prowadziła zebranie wyborcze.
Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała